Norge är inte medlem i Europeiska unionen, samt använder inte euron. Norge samarbetar emellertid nära med resten av EU genom sitt medlemskap i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Norge är också en stark medlem av Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta). Landet använder den norska kronan, vars symbol är NOK.

Med tanke på att Norge är den 5:e viktigaste EU:s importpartner, är det lätt att se varför kronan är viktig när det gäller valutamarknader och internationell handel. Förenta staterna har å andra sidan den starkaste och mest dominerande valutan i världen. USD / NOK-paret trots är inte så populärt eftersom handlare favoriserar USD / EUR-paret.

Handel med norska kronan

Den norska kronan används endast i Norge. Som vi kan läsa på Norskecasino.casino, är Norge det sjätte rikaste landet i världen med en BNP per capita på $70.590. Landet är den tredje största exportören av naturgas och nionde största exportören av raffinerad olja. Landet har en av de största budgetöverskotten i världen och det har lett till att vissa människor överväger NOK som en säker valuta. Krone regleras av landets centralbank, Norges Bank. Trots att valutan är vanlig i valutahantering anses många av dem vara riskabla på grund av det starka inflytandet som oljeprisskiftet har på det.

Förhållandet mellan USD och NOK

USD / NOK visar nuvärdet av den norska kronan (NOK) i förhållande till den amerikanska dollarn (USD). Valutan påverkas starkt av oljemarknadens prestanda. Det kan emellertid också fluktuera på grund av räntorna hemma, fiskeindustrins resultat och stora sjöfartsförändringar.

USD påverkas av ett antal faktorer, bland annat produktionskapacitet, jordbruk och högteknologiska maskiner. Eftersom USA har tillgång till en stor mängd naturresurser, rör sig USD ofta som ett resultat av fluktuationerna på ädelmetallmarknaderna. Fluktuationer i mineraler som turmalin, kol och granit påverkar USD på valutamarknaderna.

Förhållandet mellan USD och NOK kommer säkert att påverkas av den politiska utvecklingen i vart och ett av länderna. Investerare rekommenderas att särskilt hålla sig öppna för alla meddelanden som kommer från Federal Reserve som ger den övergripande situationen för den amerikanska ekonomin. Sådana meddelanden har ganska ofta ett starkt inflytande på USD: s resultat. Den andra sak som investerare och handlare rekommenderas att kontrollera är blue-chip-indexen i både Norge och USA.

Förutsägelse av USD / NOK

Den 21 mars 2018 gick 1 USD för 7,73 NOK. Växelkursen mellan dessa två valutor har i allmänhet varit cirka 1 USD / 7,7 NOK. Emellertid kommer en angelägen handlare säkert att kontrollera vilka faktorer som kan påverka en växling i en valuta innan de går in i en handel.

Slutligen är det värt att notera att den norska ekonomin är ganska turbulent på den internationella finansmarknaden. Den främsta orsaken till detta är att Krone anses vara en perifer valuta. När marknaden är väldigt volatil, har handlare en tendens att minska den mängd kronor som de handlar på. Detta leder till avskrivningen av valutan.

Artikelkälla: https://norskecasino.casino/nyheter/langsiktig-spadom-for-usd-nok/

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here