Diskussionerna om ämnet ”recession” har blivit allt mer frekventa de senaste två veckorna. Och ämnet är brådskande – avkastningskurvornas nedgångar, det globala ekonomiska klimatet och världsklimatet generellt, visar att vi kan uppleva svåra tider i framtiden.

Marknaderna har också uppvisat en hel del oro.  Aktiemarknaderna såg stora nedgångar de senaste två veckorna och även nu. Marknaderna växlar mellan stora nedgångar och måttliga uppgångar. Världen blir allt mindre säker på den globala ekonomins förmåga till fortsätt tillväxt och föväntningarna på aktiemarknaden är ganska pessimistiska.

Men detta betyder inte att alla borde sluta investera och börja planera för det värsta.

Tvärtom. Enligt Finanso.se så kan recessionen visa sig vara en stor möjlighet för de som vet hur de ska utnyttja den, och för som vet hur de ska planera inför förändringarna.

Låt oss fundera lite på detaljerna av detta i sitt sammanhang och identifiera vilken sorts möjligheter och faror, som situationen kommer att innebära för traders och investerare. Åtminstone för de som ser dem komma.

Avseende farorna

Det vore ohederligt av någon som är involverad i aktiemarknaderna att säga att det inte finns någon risk för deras tillgångar i samband med en recession. Precis som du skulle förvänta dig att någon som är involverad i finansmarknaderna, troligen kommer att förlora en hel del pengar. Om de misslyckas med att dra sig ur de industrier som kommer att drabbas hårdast.

Dömmer man efter hur hårt de allra flesta industrier drabbas i en recession, så kommer viss skada för investerare att vara oundviklig. Men många ser också det som en kostnad som de är villiga att betala. Å ena sida så finns där en möjlighet, som kan låta människor att bevara visst kapital och värden på sina tillgångar, även vid en kraftig recession.

Balanserade portföljer inkluderar tillgångar som håller sig stabila, eller till och med ökar i värde vid  recession. Dessa tillgångar refereras till som ‘safe haven’-tillgångar.

Att flytta kapital till ‘safe-havens’

De ‘safe havens’ vi menar är självklart säkra tillgångar, och inte någonting liknande ett offshore bankkonto. ‘Safe haven’ -tillgångar är tex. guld, eller valutor som fortsätter att vara stabila även i de värsta recessionerna. Som till exempel den Schweiziska Francen och den Japanska Yenen. Att flytta kapital till dessa möjliggör för traders att bevara sitt kapital på en acceptabel nivå. Detta är där den första möjligheten vid en lågkonjuntur hittas.

När tecknet på en recession kommer, börjar traders att flytta sina kapital till dessa ‘havens’. Om du är en ägare av dessa tillgångar innan recessionen börjar, så kan du komma att märka att ditt kapital börjar att växa – värdet på de tillgångar du äger stiger eftersom att människor vill ha mer av det. Om du spelar smart, kommer du att gå rikare ur detta. Om du har hållit ett öga på metallmarknaderna, så kommer du att ha noterat att Guld och Silver har stigit i värde, framförallt under den föregående veckan. Som ett resultat av den högre efterfrågan och att fler människor vill investera i metallerna. Men medan du möjligen hade sett endel tillväxt om du ägde dessa tillgångar, så kommer deras sanna värde att visa sig. När du begrundar, att de kommer att bevara ditt kapital “intakt” inför när det gyllene tillfället väl kommer.

Avseende fördelarna

Det är här vi börjar att fundera över vilka de riktiga fördelarna är, som skulle kunna vinnas ur en recession. När marknaderna faller, så betyder det  även att värdet på aktier börjar att falla generellt. I några fall, kan aktierna rentav gå ner så mycket att du kommer att vara frestad att börja köpa några. Men, du kommer inte att känna dig säker på ifall det vore det kloka att göra, eller ens om du har tillräckligt med kapital för att göra det. Problemet med kapital kan dock lösas enkelt om du redan tidigare har investerat i ‘safe haven’-tillgångar och sedan beslutar att sälja dem och hitta köpare. Därefter kommer processen av att faktiskt fatta ett beslut och göra investeringen.

Håll utkik efter vändpunkten

Det är nu du börjar att bida din tid och titta efter tecken på att vändningen kommit. Vändningen inträffar när marknaden nått sin lägstapunkt och sedan börja att stiga igen. Du kan identifiera en vändpunkt genom att lägga märke till vilka slags policys som införs för att stimulera ekonomin, och genom att titta på de konsumtions data som finns tillgängliga över de föregående veckorna. Att applicera matematiska principer till datan är också ett bra sätt att se om återhämtningen du väntar på, nu faktiskt startat.

När vändpunkten väl är uppenbar, bör du börja att bli ‘bullish’ och spendera endel av ditt kapital på att köpa aktier i de företag som verkar allra mest köpvärda.

Att växa med marknaderna

Chansen att växa lika snabbt som marknaderna, speciellt efter en recession, är inte någonting man bör missa. Efter recessionen, när du väl har köpt ett stort antal aktier för ett relativt billigt pris, så kommer du att se stora ökningar i värdet av dina aktier. De som lyckades investera vid tiden för vändpunkten efter krisen 2008, lyckades få tillbaka 100% av deras investering inom ett år. Och de hade sett en 500% ökning i deras portföljs värde om de investerade i S&P 500, liknande tillväxt sågs även vid DOW Jones. Vilket är varför recessionen lika gärna kan ses som en möjlighet – den kan tillåta människor en stor fördel på medellång till lång sikt, trots faktumet att ekonomin kommer att uppleva stora förluster på kort sikt.

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here