forex comparic

Vi vet att värderingen av en finansiell tillgång är en nuvärdesberäkning av ett osäkert framtida värde eller kassaflöde. Men vi vet aldrig i förväg i vilken grad marknaden kommer prissätta detta okända framtida värde. På en finansiell marknad är olika aktörer fulla av psykologisk påverkan och har olika finansiella resultat i bagaget. Bra finansiella prognoser handlar inte enbart om vinstkalkyler utan att också om att bedöma dessa investerares beteenden.

Under de senaste årtiondena har man inom den finansiella teorin antagit att människor är rationella i sitt beslutsfattande och förväntas maximera sin nytta. Genom att anta detta så har det tagits fram en mängd olika teorier på det finansiella området så som CAMP, Capital Asset Pricing Model. (Nofsinger, 2002) CAMP är en prissättningsmodell som ger den förväntade avkastningen i relation till marknadsrisken. I CAMP antas marknaden vara effektiv. Psykologer har sedan länge vetat att dessa antaganden inte riktigt stämmer, människor agerar ofta irrationellt och gör förutsögbara fel i sina utsikter. Teorin om förväntat nytta har inom den akademiska värlsden blivit allmänt accepterad som en normativ modell för rationella val. Den bygger på att individen i alla beslutssituationer kommer att optimera sina val.

Många människor övervärdar resultat som anses säkra, vilket leder till att beslutsfattaren blir riskavert när det gäller säkra vinster och en risktagare i situationer gällande sökra förluster. Detta kan ha att göra med att människor har en tendens att undervärdera de resultat som med stor säkerhet kan mätas. Det hänger samman med att människor ofta bortser frånfaktorer som äterfinns i alla mäjliga utfall, vilket i sin tur leder till inkonsekvens i beslutsfattandet när samma beslutssituation presenteras på olika sätt. (Kahneman & Tversky, 1979).

forex comparic

Det är jätte många människor som har svårt att ta och att erkänna en förlust. Det gäller också vid aktieinvesteringar. Många investerare har svårt att sälja en aktie som går dåligt för det är detsamma som att erkänna att man gjort en dålig investering. (Shefrin, 2002) Det är svårt att illustera förlustaversion i verklighet.

Att förlora pengar innebär mer obehag än behag att tjäna dem, Den känsla av glädje och tillfredställelse som lyckade sffärer kan ge, väger inte lika tungt som den ångest, oro och ängslan som dåliga affärer kan medföra (Gryllenram, 1998).

Källa: Psykologin på aktiemarknaden, Dess påverkan på upp- och nedgångarna på börsen; Stefan Forssten.

Tidigare artikelUSDSEK – en bred nedåtgående kanal
Nästa artikelInvesteringsplan – så sätter du igång
Student på Ekonomihögskola, studerar ekonomianalys och slipar på sin talang för statistisk. Undersöker för närvarande spridningseffekten på de finansiella marknaderna. Slipar sedan två år upp sina färdigheter på Forex-marknaden, framför allt intresserad av teknisk analys. På Comparic behandlar följande kategorierna: direktmarknader, ansvarar för översättningar och innehåll av den engelskspråkiga versionen av webbplatsen.

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here