Elliott vågor

Många nybörjare har problem med den praktiska tillämpningen av Elliots vågor- teorin. Det stora problemet är många alternativ som uppstår vid fastställandet av systemet och även det faktum att marknaderna rör sig perfekt bara en liten andel av tiden.

Jag bestämde mig för att samla in nödvändig kunskap om hur man praktiskt använder denna teori för att kunna bygga ett transaktionssystem och de sakerna jag använder själv och presentera det i form av en kort artikel. Jag kommer inte beskriva hela teorin (allt du kan hitta i böcker mm), men endast de utvalda elementen.

Grunderna

 • Marknaderna rör sig enligt ett visst våg-schema.
 • Fem vågor i en riktning. Detta är den pulsvåg efter vilken börjar tre-våg-korrigering och processen börjar igen endast i en högre cykel.
 • Jag föreslår att fokusera på vågmönster och enkla korrigeringar som uppstår under dess tillkomst och efter dess slut. Jag är intresserad av den första pulsen och resten spelar ingen roll för mig.

Grundläggande regler om impuls:

ellitt_wave_1

Awesome oscillator är ett användbart instrument för märkning av vågor och finns tillgänglig på alla plattformar.

Efter bestämning av den tredje vågen stiger oscillatorn till noll-området och gör ytterligare svängning i samma riktning.

ellitt_wave_2

För att bestämma slutet av vågen 5 använder vi 7- perioders MA. Brytning av genomsnittet med candle-mönster markerar slutet på vågen 5.

Låt oss ta en titt på rekyler och intervaller som i hög grad underlättar bestämningen av ingång och utgång från positionen.

Statistiskt sett:

 • våg 2 tolererar oftast  50% eller 62% av den första vågen;
 • våg 4 tolererar oftast 38% eller 50% av den tredje vågen.

Vi har även andra rekyler, såsom 24% av våg 3. Jag tror dock att det inte finns tillräckligt med utrymme för att bygga en lämplig korrigering för att kunna spela på den femte vågen, men jag hoppar över dessa situationer.

Ett annat exempel är 75% av den första vågen.

ellitt_wave_3

ellitt_wave_4

Intervall

 • Våg 3 är oftast 1,62 eller 2,62 av första vågen;
 • Om den tredje vågen är större än 1,62 av vågen 1, då är femte vågen antingen lika med det första vågen eller är 1,62 eller 2,62 av den första vågen;
 • Om den tredje vågen är mindre än 1,62 av vågen 1, då är femte vågen lika med 0,62 eller 1,62 av den första vågen eller är lika med avståndet från början av vågen 1 till slutet av vågen 3.

Jag är intresserad av relationen, där den tredje vågen är den längsta och motsvarar mer än 1,62 av den första vågen och våg 5 är lika med våg 1.

Här är ett exempel där den tredje vågen är större än 1,62 av den första vågen. Vi hoppas att den femte vågen är lika med den första vågen.

ellitt_wave_5

Korrigeringar

Jag använder bara två typer av korrigeringar:

 • Sicksack, som är en enkel tre-våg-korrigering. Den sker i form av 5-3-5, eller fem motsatta vågor, sedan tre vågor i riktning mot trenden och återigen fem motsatta vågor. Det skrivs som ABC;
 • Våg B står för omkring 50 % av våg A;
 • Våg B ska inte tolerera mer än 75% av våg A;
 • Våg C är antingen lika med våglängden A eller 1,62 eller 2,62 av våg A;
 • Våg C skapar ofta en avvikelse med våg A på Awesome Oscillator;
 • Jag noterar bara förhållandet där våg A är lika med våg C.

ellitt_wave_6

Den andra typen av korrigering, som är idealiskt lämpad för användning, är en oregelbunden korrigering:

 • Detta är en typ av översyn med 3-3-5 struktur, där våg B gör en ny topp, bryter toppen av pulsvågen  och våg C går över slutet av våg A;
 • Våg B är 1,15 eller 1,25 av våg A;
 • Den maximala nivån blir 1,62 av våg A;
 • Våg C är 1,62 eller 2,62 av våg A;
 • Detta är min favorit korrigeringsformation. Den förekommer överallt och väldigt ofta.

ellitt_wave_7

Hur man spelar.

 • Jag spelar bara i två fall, som jag kommer att beskriva nedan;
 • Den första är början av en puls i en riktning och oregelbunden korrigering. Den andra är pulsvågen och sicksack-korrigeringen;

Steg 1

Jag letar efter impulsen i form av fem-vågrörelse i någon riktning.

ellitt_wave_8

Steg 2

Jag kontrollerar om impulsen är (som i detta fall) den ytterligare tre-vågstrukturen.

ellitt_wave_9

Jag markerar renkylen av pulsvågen. Jag är intresserad av 50% 62% och 75%.

Steg 3

Jag ställer intervallet för våg C.

ellitt_wave_10

De två rekylerna är överlappande: 50% av pulsvågen och räckvidden 2,62 av våg A. Dessutom kontrollerar jag om det fortfarande finns LT eller S/R. Det är inte helt  nödvändigt, men det förstärkar alltid beslutet.