Sverige är ett fondsparande land. Hela 76 procent av svennskarna sparar i fonder, privat eller via tjänstepension. Om vi räknar med premiepensionern sparar samtliga svenskar i åldern 18-76 år i fonder. Dessutom har 6 av 10 barn ett fondsparande. Det är en mycket hög siffra från ett internationellt perspektiv. 3 av 4 svenskar sparar i aktiefonder.

Mest lönsamt är sparande i rena aktiefnder, även om det är mer riskfyllt än till exempel räntefonder och blandfonder. Sparande på den svenska fondmarknaden torde ge en avkastning i nivå med Stockholmsbörsens avkastning som historiskt uppgång till i genomsnitt 7,8 procent per år.

Sverigefonder är den vanligaste fondtyper bland svenska fondsparare. För att en välbalanserad och bred fondportfölj ska ge tillräckligt god riskspridning kan det vara bra att komplettera Sverigefonder med exempelvis globalfonder. Då räcker det inte med att ha en översikt över den svenska aktiemarknaden. Det är många fler parametrar att ta ställning till när det gäller fonder: länders och regioners utveckling, global ekonomi och valuta, företagens resultat, fonders sammansättning och förvaltares prestationer. För att kunna orientera sig i det gigantiska utbudet av tusentals fonder: aktiefonder, indexfonder, globalfonder, regionfonder, småbolagsfonder, blandfonder och hedgefonder krävs tålamod och nyfikenhet utöver det vanliga.

Det finns många vägar att gå när det gäller att välja fonder, men följande utgångspunkter kan ge viss vägledning:

-aktivt förvaltad aktiefond: välj en eller flera Sverigefonder som haft historiskt goda prestationer i en följd av år och som har en skicklig och personlig förvaltare som trivs och verkarkomma att stanna kvar på fonden under överskådlig tid. Historiken säger ingenting om framtiden, men tidigare prestationer kan ge en vägledning.

-indexfond med låga kostnader: välj en eller flera fonder med låga kostnader som är kopplad till något av den svenska aktiemarknadens index.

-fond med låga kostnader: välj en eller flera fonder som på lång sikt, minst 10 år, förväntas ge en rimlig avkastning.

 

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here