Forex trading (valutahandel) är givetvis spännande och intressant för dem som är sugna på att investera pengar och vill ha ett alternativ, som till exempel aktier. Det krävs dock att man sätter sig in i ämnet.

Här hittar du en ordlista till ord som kan vara bra att kunna.

Account Balans (Kontobalans) – den summa pengar som finns tillgängliga på ett konto

Ask – priset eller kursen till vikit en säljare är beredd att sälja till.

AUD (Aussie) – förkortningen för den australiska dollarn

Bear market (björnmarknad) – en marknad som kännetecknas av sjunkande priser

Bonds (obligationer) – ett räntebärande skuldbrev som ger avkastning i form av ränta.

Broker (valutamäklare) – är en tjänst som underlättar för enskilda och företag kan bedriva valutahandel.

Bull market – en längre period av stigande priser

Buy signal (köpsignal) – en aktie är översåld

Candlestick – en gammal japansk teknisk metod som var det första tekniska verktyget.

Centralbank – en statlig- eller halvstatlig organisation som förvaltar ett lands penningpolitik och trycker en nations valuta

Closing price (stängningspris) – det slutgiltiga priset ett värdepapper köps och/eller säljs

Day trading (daghandel) – när man öppnar och stänger samma position inom samma börshandelssession.

Exit price (utgångspris) – prisnivån som en varumäklare erbjuder att sälja en vara för

Gap – bildas när det uppstår ett vakuum i diagrammet

Gearing –  berättar hur mycket du har handlat i relation till hur mycket du satsar.

Kiwi – nya zeeländska dollar

Mikro konto – samma som mini konto, med ytterligare lägre insättnings krav.

Mini konto – fullt funktionsdugligt konto med lägre krav på insättningen

Pip – den minsta prisförändringen en valuta uttryckt i 1/100-dels procent

Riskkapital – investeringar i företag i utbyte mot andel i företaget och ibland tillfälligt ägarinflytande.

Sell signal (säljsignal) – en aktie är överköpt

Short position (kort position) – en investeringsposition som drar nytta av en nedgång i marknadspriset

Spead – skillnaden mellan inköpspriset och försälningspriset

Stop loss – har för uppgift att skydda placeringar från för stora förluster och skydda vinster från att förvandlas till förluster. En stop loss kan både vara automatisk och manuell.

Williams’ %R – en metod som fungerar på ett sätt som stochastic då den rör sig snabbt upp och ner mellan två extremvärden.

 

 

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here