tianjin-finance-center-2010-300x225Fundamental analys

Genom att använda makroekonomiska data och analysera dem enligt villkoren försöker vi förutse de inre värdena av investeringar. Fundamentalister baserar sin teorin på en viss tillgång som har en tendens att röra sig mot det inre eller verkliga värdet.

På Forex-marknaden kommer denna analys att stängas i en progros av valutavärderingar och framtida marknadstrender med hjälp av analys av de nuvarande makroekonomiska uppgifterna, politiken och många andra sociala faktorer. De viktigaste är:

  • sektorns finansiella och penning-politiken
  • handelsbalansen- överskott eller underskott
  • konsumenternas förtroende
  • statistik som publicerats av regeringen (PKB, räntor, inflation)
  • sysselsättningsgraden i de olika sektorer av ekonomin

Fundamental analys har många anhängare eftersom det hjälper till att identifiera långsiktiga investeringsmöjligheter och används för att kunna bestämma det inre värdet av en viss investering.