Stock ticker board at the stock exchange , outdoor

Det finns väldigt många mäklare på marknaden, eftersom intresset för Forex Trading har ökat kraftigt under dem senaste åren.

Hur väljer man en rätt Forex-broker?

Industrin har gjort stora framsteg inom tekniken, tillgängliga lösningar, förhållningssätt till kunderna, samt säkerhet och kvalitet på tjänsterna. För närvarande arbetar många mäklare inom STP-teknik eller ECN, samt förser priserna direkt från interbankmarknaden. Spreads, avgifter och krav på insättningsstorlek har minskat kraftigt under de senaste åren och det är på grund av den hårda konkurrensen i branschen. Mäklarna tillåter handeln till marknadspriser med låga provisioner redan vid några dollars insättning.

Juridiska och finansiella bestämmelser, tillsyn över mäklarens verksamhet, samt möjligheten att hävda sina rättigheter och miljömedvetenheten har förbättrats. Pris- och positionsmanipulationer som ägd rum för inte så länge sedan är nu en sällsynthet. Investerarna är väldigt känsliga för sådana fall och stadigt kämpar för sina rättigheter.

Den amerikanska finansinspektionen har insett behovet av att hålla uppsikt över detaljhandeln på Forex-marknaden – en likadan situation med British FCA (tidigare FSA) som håller uppsikt över mäklarna, registrerade i Storbritanien.

Många mäklare från EU, på grund av skatteregler, har sina huvudkontor på Cypern, under överinseende av CySEC. Innan du väljer en mäklare, bör du vara mer insatt i vilka regler som gäller för denna, samt kontrollera mäklarens förmåga att utföra investeringar. Detta är väldigt viktigt när det gäller investeringssäkerhet. Marknaden är en svår motståndare och det är då inte värt att förvärra din position genom att välja en opålitlig partner.

Det verkar vara rimligt att tillämpa principen om “förtroende och verifiering” i varje enskilt fall. Principen som gäller mest de kära, är också tillämplig i skenäktenskap – och detta kommer att vara vårt äktenskap med vår mäklare. Själv kan jag inte tänka mig att arbeta med en mäklare och att anförtro pengar, om jag inte litar på honom. Det bör vara en absolut grund för samarbete i sådana fall, där samarbetet bör ständigt övervakas för att vår partner inte ska göra något för att underminera förtroendet.

Ärlighet från början

I artikeln “Hur man väljer en Forex mäklare” beskrevs bland annat effekterna av regler och deras betydelse för säkerheten när det gäller våra investeringar. Denna punkt behöver utvecklas, eftersom människans uppfinningsrikedom känner inga gränser. På marknaden finns det många mäklare som regleras i andra länder, i Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, etc., som omedelbart har en positiv effekt på uppfattningen och vi tror att de är säkra. Men om du laddar ner informationen om reglerna, kan du lätt upptäcka att reglerade är endast dotterbolag som är verksamma i de länderna under approximativa namn som till exempel “Super Broker AU”, “Super Broker NZ”, etc. och huvudkontoret ligger på Bora Bora eller i ett annat paradis, där tillsynsmyndigheten för finansmarknaden ligger i ett trähus, sysselsätter tre personer inklusive vaktmästaren och det hela går ut på att skapa gynnsamma villkor för institutioner som drar in kapitalet till landet.

Detta kombinerar även ett annat trick (vi vet inte annars vad vi ska kalla det) som jag upptäckte när jag läste arbetsordningen av en mäklare baserad i Storbritannien. Mäklaren hade en vacker hemsida, kontaktnummer för Storbritannien och information (FCA). Saken är att dokumentationen visade enheten med samma namn, men var registrerat på ön “Happy Broker” och inte i Storbritannien. Detta så kallade huvudkontor i Storbritannien agerade enbart som mellanhand kontor, men webbplatsen gav intrycket av att erbjudandet kom från Storbritannien. Ett annat känt fall gällde en mäklare som agerade på grundval av godkännandet för valutaväxling utfärdad av ministeriet för ekonomin i bosättningslandet. Anställda mäklare hävdade att hanteringen av transaktioner på valutamarknaden kräver enkel licens, men samtidigt så skulle det överlåtas att växla pengar eller sätta in pengar.

Segregation av resurser

Är det viktigt och hur vet du det? När du frågar en mäklaren om dina resurser är säkra, så svarar han säkert “Ja” och att våra resurser hålls i separata bankkonton. Att kontrollera detta är inte längre så enkelt. Att kontrollera lagringen av kunders resurser bör vara en regel och här vänder vi tillbaka till problemet med en lämplig tillsyn. Fördelen är bestämmelserna om insättningsgarantin, eftersom efter 1000 lönsamma transaktioner räcker det med en konkurs för förlora allt.

Oron på marknaden

3-traders-200x300Händelserna under januari, efter ett beslut av den schweiziska centralbanken, har belyst de problem vi står inför några års mellanrum. En av våra kolleger hade ett konto hos en mäklare FXCM, den som stod inför konkurs. Thomas öppnade ingen position och räkningen verkade ohotad, men han greps av stor förskräckelse, eftersom han visste att mäklaren är insolvent. Tack vare de stränga reglerna och segregeringen av kundernas resurser, fick Thomas sina pengar utan större problem och mäklaren räddades slutligen. För de andra mäklarna var det inte längre så enkelt, som t.ex en av de bulgariska mäklarna som reglerades av den bulgariska NADZOR. Tyvärr visade sig kvaliteten på dessa föreskrifter vara värdelösa. Det fanns människor som ansökte om stöd till FSCB, utan någon effekt.

Typer av konton i teori och praktik

ecn1-300x192En annan princip om “förtroende och kontroll” kommer att vara en kontroll av kvaliteten på de tjänsterna av mäklarna och dess uppriktighet hittills. För en tid sedan fanns det en explosion av STP-konton, där orderna automatiskt vidarebefordras till marknaden (Likviditetsleverantörer), som skulle avsluta en eventuell intressekonflikt mellan mäklaren och hans kund. Verkligheten var långt ifrån bra än vad den verkade vara. Plötsligt har STP konto med ultralåga spreads kommit in på modet och mäklare har hittat ett sätt att snabbt, trots ökad konkurrens, maximera vinsten i detta fall.

Vissa mäklare började använda anslutna företag / dotterbolag genom att flytta intressekonflikten till en annan nivå utan att helt kompensera det. Likviditetsgarant (LP) erbjöd mäklarna en så kallad “B-bokning”, vilket gjorde det möjligt att beräkna vinster och förluster på sina egna böcker – funktionen LP begränsades sedan till en prisnoteringar och uppdatering av balansen på sina egna räkningar. Även om ordern vidarebefordras kan en intressekonflikt finnas kvar. Ibland kan namnet STP bara vara ett skylt, som inte är ett tecken av en viss typ av utförande utan kan innebära till exempel “super-Trading-Probably” eller ingenting. Mäklaren föreskrivs att orten för kundorder är densamma eller att ordern kan lösas inom mäklarens system. I en sådan situation, införar STP inget nytt eller revolutionerande. Inte alla mäklare är oärliga, men det är värt att veta vad som är eventuellt möjligt.

Hur kan man kontrollera modellen av utförandet hos en mäklare? Om mäklaren ingriper i vår ordning, med hjälp av t.ex dealer, annullerar ordern och tar bort den från systemet, då är STP-modellen troligen påhittad. Ett annat sätt kan kallas ett test av SNB. När SNB lämnade tröskeln i januari i år och likviditen försvann , drabbades av de största förlusterna just de mäklarna som behöll kundernas exponering, och de som använder B-bokning.

Varför är det så här? Problemet berodde på oförmågan att hitta den motsatta sidan av transaktionen för att aktivera stop-loss order och mäklarna beräknade kundernas order efter det pris de fick från sina parter på marknaden eller kunde inte beräkna det alls. Deras förlust berodde på alltför lång exponering som kund-återspeglades i en lång mäklar-exponering på marknaden och även om förluster gällde endast kunder, då stannade mäklaren kvar utan pengar och sina åtaganden gentemot likviditetsleverantörer. Många förluster berodde på problemet i själva systemet hos leverantören. Mäklare som inte exponerats på marknaden höll alla order hos sig, drabbades av små förluster (på grund av problemet med hedge) eller inte alls. En del hade även avstått från ett negativt saldo på kundernas konto.

MT4 inte för en trader

metatrader-virtual-dealer1-300x186MT4-plattformen skapades inte för handlare och mäklare, fast versionen ger fortfarande ovisshet, trots de sena och kontroversiella uppdateringar. Däremot har vi en rad av möjligheter att kunna kontrollera prisets beteende, spreads och andra parametrar av handeln, samt kundernas konto och deras aktivitet. Med hjälp av en “virtuell dealer” kan en mäklare ställa in tiden för verkställandet av vår ordning, orsaka problem genom att öppna och stänga positionen. Dessutom har MT4 skapats som ett verktyg för handel mellan mäklaren och kunden, Market Making och att modellen STP ska fungera korrekt behöver du en bro (Bridge), genom vilken mäklaren i MT4 kan passera ordningen på den bredare marknaden. MetaTrader 4 är väldigt populära bland mäklarna, men inte på grund av dess vänlighet mot traders utan vänlighet mot mäklarna. Sedan finns det även andra aspekter som prisstrukturen och möjligheterna för genomförandet, men dem är inte föremål för denna artikel.

Tillträde till den verkliga marknaden

automaty_forex-300x199En bra situation är naturligtvis tillgång direkt till marknaden, som i fallet med mäklarhus som erbjuder tillgång till aktiemarknaden. När du köper aktier genom en mäklarfirma blir vi en aktie-ägare och dem är säkra i deposition och vi behöver inte tänka på mäklarfirmas problem i framtiden. I fallet med Forex-marknaden är det mycket mer komplicerat eftersom det inte finns något sådant som heter den centrala marknaden. Forex marknaden uppstår överallt där det finns en handelsvaluta – i vår bank eller i en elektronisk plånbok som tillåter dig att konvertera valutor. Marknaden finns även hos vår mäklare som i likhet med bank eller kreditkortsutgivare citerar oss priset på valutor som beräknas i enlighet med våra transaktioner.

Som SNB-testet visade ovan, är inte alltid tillgången till den verkliga marknaden så enkel när det gäller valutor knutna till den finansiella hävstången – i en situation när francen har stärkts med i genomsnitt 17% på marknaden, förlorar många investerare mycket mer än 100% av deras insättningar. Många mäklare utsätter kundernas order direkt på marknaden, så att de kan lösa kundernas debiteringar eller stänga deras order på  Stop Out-nivåerna, medans andra mäklare ECN / STP kräver fullständig balans och hotar genomförandet av skulder.

Handel med din mäklare och inte med marknaden leder raka vägen till en intressekonflikt, som kanske inte alltid kan tömmas med en lämplig säkring. I det här fallet är vår vinst mäklarens förlust och mäklare gillar verkligen inte att förlora. När din mäklare öppnar positionen för oss som överstiger våra insättningar, är det inget annat än en vadhållning om skillnaden i växelkursen, som är indexerade med växelkursen, samt bestäms av en mäklare – processen för att fastställa priset är inte alltid öppet, eftersom de ospecificerade leverantörer deltar i den och “spreads” är antingen fasta eller ändrar sig på ospecificerade villkor.

I Storbritannien kallas detta för vadhållning om spread (Spread Betting) och man betalar inte i detta fall skatt av vinstkapitalet. När det gäller vadhållning om en kurs på börser och index, lägger mäklarna bara en fast spread och det är då inte möjligt att fastställa avveckling av sådana vadhållningar. Det verkar därför vara viktigare än själva handeln på den verkliga marknaden, där redovisningsreglerna är tydliga och rättvisa (se följande punkter).