oko-ichimoku-300x178Ichimoku Kinko Hyo är ett av de äldsta investeringsstrategier, som skapats av den japonska journalisten Goichi Hosoda. Ichimoku används av främsta experter runt om i världen.

Ichimoku är en investeringsstrategi som följer trenden (trend following) och kan med stor sannolikhet visa om priset ligger i trenden (och ej i korrigeringen), fastställa den exakta punkten att komma in på marknaden, såväl användningen av olika tekniker för att lämna den . Ichimoku Kinko Hyo används flitigt av spelarna på valutamarknaden – men strategin kommer att fungera lika bra för dig som är intresserad av att testa handla med binära optioner. Tack vare den höga effektiviteten av signaler kan du få din stabil avkastning på lång sikt.

Grundläggande Ichimoku-linjer

Tenkan Sen (returledning) – röd linje. Genomsnittet räknas så här: den högsta toppen plus lägsta botten / priset divideras med två : (HH + LL) / 2 för de senaste 9 perioder. Tenkan ligger närmast priset och är därför det första och viktiga stödet / motståndet.

Kijun Sen (standardlinje) – blå linje. Formeln (TT + LL) / 2 för de senaste 26 perioder, dvs. den högsta toppnivån och lägsta bottennivån som tts under de senaste 26 perioder. Kijun är en linje som ofta slutar med en stark korrigering, starkare än Tenkan.

Chikou Span (lagging line) – grön linje. Grafen (för de senaste 26 perioder) visar trenriktningen – en stigande trend när Chikou Span ligger över priset och en nedåtgående trend när Chikou ligger under priset (linjen identifierar trenden).

Senkou Span A (den första ledande linjen) – den övre gränsen (Kumo) för ett stigande moln (blått), och fallande (grönt). Genomsnittet beräknas genom att man deviderar Tenkan Sen och Kijun Sen med 2 (för 26 perioder framåt), (Tenkan Sen + Kijun Sen) / 2. Genomsnittet ritas med 26 ljus (framåt) för att kunna analysera prisbeteendet i framtiden.

Senkou Span B (den andra ledande linjen) – den nedre gränsen (Kumo) för ett fallande moln (blått), den övre gränsen för ett nedåtgående moln (grönt). Linjen Senkou Span B räknas så här: den högsta toppen + lägsta botten (senaste 52 perioder/ljus) divideras med två, och flyttar linjen framåt (med 26 ljus). (TT + LL) / 2.

Kumoett område mellan två ledande linjer Senkou Span A och Senkou Span B. Beroende på riktningen av molnet (uppgående eller nedgående rörelse) tar det en annan färg . Priset i molnet innebär att marknaden håller på att konsolideras – obeslutsamhet hos investerare. Beslutet fattas endast vid den tidpunkt då priset rör sig över eller under Kumo (eller den tidpunkt då molnet bryts). Kumo bekräftar trenden.

Det kan låta komplicerat men är egentligen ganska enkelt. Detta illustreras av följande graf:

ichi-1

I nästa del kommer vi att diskutera två Ichimoku-strategier för handel med binära optioner.

Kumo-break

CALL-signalen – priset lämnar Kumo uppifrån– molnet är uppåtgående (blått).

audusdm5-ichi-call-1024x526

PUT-signalen – priset lämnar molnet underifrån – molnet är nedåtgåede (grönt).

audusdm5-ichi-1024x526

Ichimoku Kinko Hyo strategi kan ge dig två olika typer av handelssignaler. Första bygger på korsande linjer Kijun och Tenkan och andra är baserad på pris piercing genom molnen. Alla signaler är listade nedan:

 • Tenkan-sen passerar nedåt Kijun-sen under molnet – svag köpsignal,

 • Tenkan-sen passerar nedåt Kijun-sen i molnet – neutral köpsignal,

 • Tenkan-sen passerar nedåt Kijun-sen ovanför molnet – stark köpsignal,

 • Tenkan-sen passerar uppåt Kijun-sen ovanför molnet – svag säljsignal,

 • Tenkan-sen passerar uppåt Kijun-sen i molnet – neutral säljsignal,

 • Tenkan-sen passerar uppåt Kijun-sen under molnet – stark säljsignal

För bästa effekt, försök att använda båda typer av signaler (PUT och CALL).

Så här ser diagrammet ut:

audusdm5-linie-1024x526

audusdm5-linie-put-1024x526

På nästa sida får du lära dig att kombinera alla signaler tillsammans.

Kombination av alla Ichimoku Binary – signaler tillsammans

Ett brutet moln, tillsammans med de signalerna som genereras av Tenkan och Kijun verkligen kan minska antalet möjligheter för öppning, filtrera bort felaktiga tillfällen, som avslutar med OTM. Diagrammen nedan presenterar CALL och PUT -optioner:

eurjpym5-call-1024x526

gbpusdm5-put-1024x526

OBS! Kom ihåg att analysera situationen där Kijun och Tenkan är neutrala / svaga.

Alla strategiska Ichimoku -alternativ

 • Diagramanalys M5 (man kan välja själv)
 • Ichimoku-inställningar för indikatorer
 • Optionen förfaller inom 1,5 tim efter signal-ljus – priset kan konsolidera ett tag, eller testa molnet
 • Ichimoku är mycket populär i Japan – du kan välja att handla med japanska yen (de viktigaste valutaparen (som USD) bör också beaktas).
 • Använd trendlinjer och stöd för en bättre bedömning av den tekniska situationen
 • Brutna motsatta moln är också signaler, men ganska svaga.

Diagrammen nedan visar användningen av strategin:

ichi-przyklad-1024x526

# 1 – priset bryter molnet, Kijun korsar Tenkan nedifrån, Chikou Span ligger ovanför – ett skolexempel på spel

# 2 – en brytning uppifrån ( Chikou Span ligger ovanför)

# 3 – Kijun korsar Tenkan underifrån – ovanför det stigande molnet

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here