gielda-150x150Många drömmer om rikedom och i de flesta fall förblir det också drömmar. Vissa drömmer om en fast månadsinkomst, andra drömmer om att få miljoner. Men gör vi tillräckligt? Drömmer vi realistiska drömmar? Kan systemet hjälpa oss att uppfylla våra drömmar? Man kan kontrollerar detta genom att använda en matematisk formel för att beräkna det förväntade värdet. Detta gör det möjligt för oss att undvika onödigt arbete och det enda vi måste göra är att beställa 30 transaktioner för att kunna testa systemet.

Formeln för beräkning av det förväntade värdet

WO = PWxZ – PPxS

WO – det förväntade värdet

PW – sannolikheten för vinst

PP – sannolikheten för förlust

Z – den genomsnittliga vinsten

S – den genomsnittliga förlusten

Den matematiskt korrekta omformade formeln är ofta inte likvärdig med den ursprungliga och fungerar inte alls i den finansiella världen. Anledningen till detta kan förklaras genom ett mycket enkelt exempel. Föreställ dig att du har ett handelssystem som fungerar i 40% av transaktioner och ger dig 300 SEK. Förlusterna uppgår till 100 SEK och sannolikheten för deras förekomst är 60%. Vi ersätter våra värden i formel och får då:

WO = 0,4 × 300 SEK – 0,6 × 100 SEK= 120 SEK – 60 SEK = 60 SEK

Av detta följer att varje transaktion ger 60 SEK. Om vi däremot utför 1000 sådana transaktioner då får vi en vinst på 60 000 SEK, och inte en miljon. Våra drömmar är ibland löjliga, vilket leder till onödig frustration och förlust. Titta här:

Nu har vi en sannolikhet på 40% av resultaträkningen 60%. Vinsten är 600 SEK och förlusten 200 SEK. Sätter vi in dessa värden i formeln så får vi följande beräkning och resultat:

WO = 0,4% x600 SEK – 0,6% x200 SEK = 240 SEK – 120 SEK = 120 SEK

Varje transaktion ger 120 SEK i stället för 60 SEK, men är det förväntade värdet två gånger större? Observera nu att antalet transaktioner har fördubblats; t.ex. från 0,1 till 0,2. Borde det inte vara så att oavsett antalet transaktioner borde resultatet vara densamma? Ja! Vi måste helt enkelt göra ändringar i modellen och utföra nya beräkningar. Den sanna formeln för det förväntade värdet ser ut så här:

WO = PWX (Z / S) – PP

Som ni kan se har summan delats med den genomsnittliga förlusten. Låt oss nu analysera detta exempel:

WO = 0,4x (300/100) – 0,6 = 1,2-06 = 0,6

WO = 0,4x (600/200) – 0,6 = 1,2 – 0,6 = 0,6

Du kan göra det på två sätt och resultatet blir detsamma.  Inte bara det vi ser; Vi vet exakt hur mycket pengar vi kan tjäna, men hänsyn måste naturligtvis ändå tas till så kallade transaktions tillfällen. Hur många transaktioner kan systemet generera? Och här kommer vi till pudelns kärna. Så här tänker vi: ” Det spelar ingen roll vilket system vi använder; Det viktigaste är korrekt bestämning av nivåerna – stöd och motstånd”. Men det är beräkning av det förväntade värdet som är viktigast och gör att vi kommer närmare våra drömmar.

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here