En långsiktig placeringshorisont är en av de viktigaste nycklarna till lönsamma investeringar på börsen. Det kan man konstatera genom att ta del av statistik, lära sig av professionella investerares erfarenheter och lyssna till de framgångsrika privatinvesterarnas berättelser.. Det är mycket svårt att tajma börsens uppgångar och nergångar. Därför är det bättre att investera med siktet istället på framtiden. Som aktieinvesterare måste man lära sig att ha tålamod.
Många av världens främsta investerare har varit inne med sitt kapital på börsen i flera decennier och fått en extrem värdetillväxt. Så länga placeringshorisonter gör att investeringarna med räntaeffekten växer från en rullande snöboll till en lavin. För den som låter investeringarna vara i minst 10 år ökar möjligheterna till bra avkastning, men efter 30 år ökar effekten ännu mer dramatiskt.
Men vad egentligen långsiktigt?
Den tidigare riksbankschefen Urban Bäckström har i sina böcker lyft fram långsiktigheten som den mest avgörande faktorn bakom framgångsrika investeringar direkt i aktier. Han talar om en placeringshorisont på 10-15 år eller mer. Jag delar den uppfattningen. Andra säger 5 år eller 10 år. Warren Buffett hoppas på 30-40 års placeringshorisont när han investerar i aktier eller som han själv uttrycker det: Vår med önskvärda placeringshorisont är för alltid.

forex comparic

Alla kan inte vara lika framgångsrika som Warren Buffett och Laszlo Szombatfalvy, för det kräver ett brinnande intresse, talang och en hel del hårt arbete, och antagligen lite tur med tajmning och konjunkturer. De båda investerarna är ödmjukheten själv och lyfter hellre fram sina misstag, som lärospån, än sina framgångar. Både delar också med sig av sitt kapital sent i livet för att betala tillbaka till samhället och bidra till andra människors utveckling.

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here