Grundläggande makrodata – vad är viktigast?korelation-300x204

Genom att analysera makrodata och följa den senaste utvecklingen, håller du “fingret på pulsen”. Du övervakar den naturliga ekonomiska rytmen och efter offentliggörandet av särskilda indikatorer har du möjlighet att förutsäga om variationen sker på marknaden och i vilken riktning den kommer att utformas. Den villkorliga graden är en bekräftelse på indikator och “vikten” av den publicerade informationen. Det är därför du behöver veta vilka mikrodata som är mest relevant och kommer att effektivt filtrera rykten, läckor och “information från säkra källor”.

BNP – den bredaste indikatorn som visar det sammanlagda värdet av alla varor och tjänster som produceras i en ettårsperiod. Bruttonationalprodukten betraktas som en utbudsindikator – de flesta handlare är främst inriktade på de ledande indikatorerna eller rapporterna som publicerats även för ett par månader innan de slutliga BNP-värden anges, samt på den preliminära rapporten. Om det finns stora variationer mellan det slutliga värdet av BNP och tidigare prognoser, kan en stark rörelsen uppstå på marknaden.

Räntorna är onekligen den viktigaste makrodatan i form av prisrörelser på valutamarknaderna. Centralbankerna som fastställer räntorna är de mest inflytelserika spelarna. Räntan kommer att diktera dynamiken i investeringsflödet och skillnaderna mellan de priser för enskilda länder påverkar värdet av valutor i förhållande till varandra. Ränteförändringar orsakar hög volatilitet på valutamarknaden och eftersom centralbanken ändrar ofta räntorna i de cykliska trenderna som följer den ekonomiska marknaden, gillar ränteförändringar sammanfalla med långsiktiga trender.

Sysselsättningsindikator – en annan oerhört viktig makrodata, som i allmänhet återspeglar de ekonomiska villkoren i det berörda landet. För att förstå principerna om sparsamhet, behöver du veta hur många som är ansvariga för att skapa arbetstillfällen, antalet människor som är yrkesverksamma och de som blir arbetslösa, samt förändringstakten i genomsnittslönen. Arbetsmarknaden är grunden för ekonomin. Om människor arbetar, är ekonomin bra – de konsumerar gärna, visar en bred efterfråga på tjänster, tar lån för att köpa bostäder och investerar. Det skapar nya arbetstillfällen, en cirkel – ekonomin växer. Om människor inte arbetar, ej konsumerar och lever på socialpengar, samt påverkar budgeten på ett dåligt sätt, kan detta leda till skattehöjningar och ekonomin kommer att halta.

CPI-index – indexet för prisökningen av varor och tjänster (CPI), en av de viktigaste inflationsindikatorerna. Återspeglar förändringar i slutkundspriser, som utgör grund-konsumentkorgen. Inflationen står i samband med köpkraft av en valuta och påverkar dess position internationellt. Om ekonomin växer normalt, växer konsumtionen också, och därmed priset. Centralbankerna som försöker att förhindra alltför stora svängningar i inflationen, definierar inflationsmål i sin politik och om detta är nödvändigt, reagerar på räntehöjningar för att begränsa inflationen, eller nedskärningar för att stimulera den. För närvarande, säger den dominerande makroekonomiska doktrinen att deflationen är dålig för ekonomin och bör hållas stabilt, en liten prisökning då och då. De flesta centralbankerna antar 2% av inflationsmålet på den medellånga (2 år) horisonten.

Betalningsbalans – makrodata inom detta område återspeglar förhållandet mellan utbetalningar som kommer från utlandet och betalningar som går utöver landets territorium. I stort sett är detta en sammanfattning av utrikeshandeln och bestämmer balansen mellan export och import. Betalningsbalansen kommer att vara positiv när inkommande betalningar är större än de som går till andra stater.

Detaljhandelns försäljning – publicerade månatliga mätningar som visar det totala värdet av den privata konsumtionen, uttryckt som en hastighet av detaljhandeln. Det visar konsumentbeteendet, och med hjälp av den regelbundna publiceringen, justeras de indikatorerna på grund av säsongs variabler.

Finans- och penningpolitik av staten – genom att manipulera finans- och penningpolitiken av staten försöker regeringen skapa en stabilisering och utveckling av ekonomin ( minskning av arbetslösheten, inflation under kontroll, gynnsamma betalningsbalanser). Beslut (i samband med finans- och penningpolitiken) kan påverka valutamarknaderna riktigt starkt, när förändringarna införs i världens största länder.

Den fundamentala analysen, precis som makrodata, har många fördelar. Den publiceras alltför många indikatorer och man kan bli riktigt arg. I all brådska bör du inte följa siffrorna då du först ska förstå vad de betyder och hur de kommer att påverka landets ekonomi och priset på det valda instrumentet. Om du vill kontrollera lämpligheten av makrodata och den fundamentala analysen under spelets gång på Forex, bör du skapa ett konto hos XM. Du kommer att få $ 30 in på ditt konto!

Tidigare artikelDAX Daily Update – 7 januari – hökaktiga FOMC
Nästa artikelNZDUSD – nära trendlinjen
Student på Ekonomihögskola, studerar ekonomianalys och slipar på sin talang för statistisk. Undersöker för närvarande spridningseffekten på de finansiella marknaderna. Slipar sedan två år upp sina färdigheter på Forex-marknaden, framför allt intresserad av teknisk analys. På Comparic behandlar följande kategorierna: direktmarknader, ansvarar för översättningar och innehåll av den engelskspråkiga versionen av webbplatsen.