Det första du ska göra är att formulera en preciserad målsättning för ditt arbete. Att vilja lyckas är den viktigaste nyckeln till framgång. På så sätt kommer du att omedvetet fatta de beslut som kommer att ta dig i rätt riktning, så kallade vinnarinstinkt.

Hur ska man börja för att lyckas? Ta fram ett papper. Skriv en lista över dina mål. Skriv så många du kan komma på, var tydlig, t.ex: Jag ska bli den bästa trader inom fem år, eller Jag ska ha råd att att bara behöva jobba några timmar i veckan. Prioritera dina mål i kategorier. Efter att du har gjort din mållista är nästa steg i processen att skapa en mental bild av din framgång.

Genom att visualisera din framgång affirmerar du dina mål. Att affirmera är att regelbundet upprepa positiva fraser i självförbättringssyfte. När en positiv affirmation används medvetet och upprepade gånger sjunker den in i ditt undermedvetna och blir till slut en verklig tanke.

Skriv en dagbok.

Upprepa flera gånger om dagen: Jag är den bästa trader. Jag älskar det jag gör.

Ge aldrig upp.

Tänk ut en plan, skriv ner den och håll dig till den. Bara för att man har en plan betyder det inte att den inte kan ändras under resans gång. Att då och då ta sig en titt på planen kan vara bra. Kanske upptäcker du vissa justeringar som måste göras. Om du har en klar och tydlig plan som du kan återgå till när tvivlen sätter in, är chansen betydligt större om du undersöker varifrån dina tvivel kommer i stället för att fatta ett föhastat beslut.

Följ din plan.

Strategi. Ha en bra strategi. Investera med cyklerna och identifiera de investeringar som går bäst i varje cykel.

Kunskap. Det krävs knappt någon hjärna för att lyckas.

En obeveklig tro på din förmåga att bli en bra trader kräver att du lär dig att bemästra ditt tillstånd. Kom ihåg om fysiologi. Fisiologi handlar om hur din fysiska kropp med sin andning, hållning och fart sänder signaler till din hjörna och vice versa.Det du fokuserar på kommer du till slut att känna.

Se situationen framför dig som om du ser dig själv i en film. Gör det även med den negatia bilden. Definera vad det är som händer precis innan du gör det som leder till oönskat resultat.

Ibland blir man bekväm och hemfaller till att använda samma metoder och strategier som har fungerat tidigare, men det finns ett antal möjliga sätt att hantera detta, t.ex jobba kortsiktigt, så att man regelbundet formulerar nya eller omformulerar gamla mål. Ett annat är att man höjer svårighetsgraden på de mål man formulerar. Men allt detta kan medföra negativa känslotillstånd i form av rädsla av misslyckanden.

Det är mycket enklare, mer produktivt och betydligt mindre stressande att sätta upp ett slutgiltigt mål och tänka hur man ska ta sig dit, innan man börjar investera. Om man ger sig in i spelet utan värdefinerade mål och utan en tydligt plan, finns det risk att man utsätter sig för mycket onödig ängslan och oro. Få inte panik så fort kurvan vänder lite nedåt.

Stress uppkommer om man tvekar inför eller tvivlar på sin egen förmåga. Detta kan bero på att målen är alltför högt satta och lösningen är då att sänka dem en aning.Orsaken till detta klassiska trading-dilemma beror sannolikt på vår rädsla för att marknaden skall ta ifrån oss vår vinst. Lär dig därför hantera stressen – t.ex. undvik att sälja dina aktier för tidigt i uppgångsfas. Kom ihåg: Om aktien bara stiger lite grann (1,5–2,5 %), bara så att man får sälja den “första” tredjedelen, då har man nästan en garanterad vinst-position.

Att handla med  aktier kan vara ett farligt spel ibland. När man investerar i aktier är det viktigt att hänga kvar ett tag.

Benjamin Graham skrev en gång:

Hemligheten bakom hur man finner finansiell framgång, finns inom en själv. Om man tänker kritiskt och inte lyssnar på börshajarnas sanningar utan invetsterar med tålamod och självförtroende, kan man dra fördel av till och med de värsta marknadsnedgångar. Genom att utveckla disciplin och mod, gör man sitt ekonomiska öde immunt mot andra människors humörsvängningar. Det är till syvende och sist mycket mindre viktigt hur ens investeringar uppträder än hur man själv uppträder.

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here