Price Action Forex 1Jag vill härmed presentera en kortfattad beskrivning av Price Action-strategin. Med hjälp av denna strategi uppstår morgon-genomgången av de mest intressanta paren (från tisdag till fredag).

Price Action

Price Action är en prisreaktion på diagrammet. Analyser görs på rena diagram med endast två EMA-medelvärden som jag lånat av Price Action gurun, Nial Fuller.

Price Action - strategi enligt Martin Wenus 1

Dessa medelvärden kan ge ett dynamiskt motstånd / stöd för priset. Motståndet är en plats som kan stoppa prisutvecklingen och stödja prisfallet. Men jag använder dem bara vid den tidpunkt då de sammanfaller med den horisontella nivån (mer om detta om ett ögonblick).

Jag behandlar trenden som en tillväxt om priset är högre än genomsnittet, om den är mellan genomsnittet och fallande om den ligger under. Innan jag avstänger min position så kontrollerar jag trenden på veckodiagrammet, det dagliga diagrammet och 4-timmarsdiagrammet på just detta sätt. Det finns en indikator som talar om för mig om det är värt att riskera mer eller mindre. Jag öppnar en lång position om alla trender går i en och samma riktning. Den vanliga risken medföljer detta läge (2-3%) och om trenderna är motsatta blir positionen mindre eller obefintlig.

När vi har våra etablerade stöd- och motståndsnivåer, då vet vi exakt var en prisreaktion kan inträffa. Här kommer Price Action-signalerna till hjälp. Ju längre tid signalen uppträder, desto större är dess betydelse.

Jag använder mig av en Pin Bar-signal genom att sätta ”limit” (buy limit vid köp-signal, sell limit vid försäljning-signal). Det ser ut så här:

Price Action - strategi enligt Martin Wenus 2

Som resultat får jag mindre stop loss och därmed bättre vinstrisk.

Tidigare artikelEURCAD –kommer den uppåtgående trendlinjen göra en rekyl?
Nästa artikelWiViSt – beskrivning av strategin
Chefredaktör på Comparic.com. Trader i 11 år nu, professionellt på Forex­marknaden i 9 år. Förhåller sig tekniskt till marknaden. För närvarande arbetar han med Ichimoku­teknik, samt Price Action. Bedriver utbildningar och seminarium inom Price Action. Ger en särskild uppmärksamhet i handeln en gynnsam risk/avkastning. Föreläsare på konferenser angående investeringar på kapitalmarknaderna. Samarbetar med de största mäklarna i Polen och i världen. Vice ordförande på FxCuffs­ Utbildning och utveckling på finansmarknaderna.