Silver (såsom guld) är ett bra komplement till andra tillgångsslag, som t.ex aktier.

1980 fanns det 72 500 ton silver på marknaden. 1990 hade siffran sjunkit till 60 400. I dag är silverreserverna i princip obefintliga.

Marknadspriset i Sverige för 1 oz en silver är runt 200 SEK.

Vem köper allt det hör silvret som investerare och regeringar säljer av. Svaret är industrin. Silvret är den mest oumbärliga metaller, som används till att producera varor, t.ex baterrier, biocider, katalysatorer, mynt, elektriska ledare, elektronik, smycken, medicinsk apparatur, speglar, fotografi, solenergi, vatterening, osv.

Guld och silver har under snart hundra års tid varit mer undervärdat än något annat. I dag är  förhållandet mellan silver och guld 50 till 1. Du kan allt tro att silvervärdet kommer att komma tillbaka med full kraft när massorna börjar rusa efter silver. Det gamla förhållandet på 1 till 12 kommer att passeras. Eftersom det kommer finnas mindre silver än guld att köpa finns det till och med en chans att det blir lika mycket värt eller mer värt än guld.

Om du främst gör dina framtidsinvesteringar via ditt privata pensionskonto, undrar du kanske om det går att kombinera detta med ett silverinnehav. För att reda på det måste du fråga den bank eller företag som sköter ditt pensionssparande. Om det inte är möjligt finns det andra företag som kan hjälpa till.

 

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here