Ni har säkert hört talas om begreppet ‘förändring i trenden’ eller studerat situationen själv på diagrammet. Det finns många metoder för att bedöma trenden.

Vissa metoder är baserade på analyser av vissa sekvenser av bottnar och toppar. I dag ska vi titta närmare på metoden Victora Sperandeo. Metoden bygger på trendlinjer och “Lika enkelt som 1 – 2 – 3”.

Trend

Definitionen av trenden och dess typer är föremål för en omfattande artikel. För enkelhets skull antar vi att trenden är den dominerande riktningen för prisrörelser vid en given tidpunkt.

I fallet med en uppåtgående trend kan priserna konsekvent flytta upp. Rörelsen stoppas av nedgångar, som inte överstiger tidigare bottennivå. Situationen är omvänd i en nedåtgående trend, där priserna faller, och korrigeringen inte överstiger tidigare toppar.

Lägga till en trendlinje

Som jag nämnde i början är Victora Sperandeo baserade på trendlinjer. Metoden måste ställas in korrekt. Det finns några viktiga frågor som rör denna fråga, som jag ska försöka beskriva senare.

Först måste vi definiera den tidsperiod som intresserar oss. I följande exempel används en långsiktig trend för valutaparet GBPAUD, men denna metod fungerar bra för korta rörelser.

En stigande trend

När vi har identifierat de högre topparna respektive högre bottnarna kan vi dra en linje (som inte skär grafen mellan bottnarna) mellan dessa om vi minst har tre toppar eller bottnar. Låt oss titta på diagrammet:

En fallande trend

Låt oss titta på hur man bestämmer trendlinjen om trenden är fallande. Den här gången har vi valt att följa diagrammet H1 (en kortsiktig trend).

Vi drar en rak linje från den högsta toppen till den lägsta toppen. Kom ihåg: Trendlinjen får inte skära grafen mellan topparna.

1 – 2 – 3

Nu kan vi gå vidare och prata om en lämplig metod som kommer att hjälpa oss att avgöra vändningar i trenden. Vica-metoden består av tre villkor / förändringar i rörelsen som kommer att beskrivas nedan och som visas i de illustrativa diagrammen, som vi har sett tidigare.

1. Trendbrott

Det första villkoret är att bryta trendlinjen. Se diagrammet nedan.

2. Inga nya toppar (i en stigande trend) eller bottnar (i en fallande trend).

En stigande trend: när trendlinjen bryts skall vi ha vår strategi klar – korrigeringen dyker upp, den nyutformade toppen ligger vid en lägre nivå än tidigare och då sjunker ju priset snabbt.

Diagrammet nedan visar en korrigering, men dess räckvidd får ju inte överstiga den högsta toppnivån. Den nyutformade toppen testar trendlinjen, som bör nu ha övergått till att fungera som ett motstånd.

Låt oss nu gå över till en nedåtgående trend. I det här fallet är trendlinjen bruten, men priset ligger under den. Den högre botten bildades och trendlinjen bryts i nästa rörelsen.

Nästa bottennivå ligger över trendlinjen som inte överskrider det lägsta gapet.

Om dessa två villkor är uppfyllda, anser Victor Sperandeo att trenden har förändrats. Om du uppfyller det tredje villkoret, då kan man säga att en trendförändring faktiskt inträffat.

3. Det tidigare gapet (i en stigande trend) är brutet och den tidigare toppen (i en stigande trend) är bruten.

En stigande trend: Diagrammet nedan (GBPAUD) visar att den tidigare gapnivå är nu bruten (se punkt 3) och att trenden har förändrats, enligt Victora Sperandeo.

En fallande trend: Diagrammet nedan (AUDNZD) visar vad en omvänd situation kan ge för utfall. Den föregående toppen är nu bruten och vi ser att trenden har förändrats (3).

Hjälplinjer

Ge dig det enda du behöver – praktiken. Men innan du får det, föreslår Sperandeo att använda horisontella linjer. Varför?

En uppåtgående trend: Vi drar en horisontell linje genom den nyutformade toppen. Den andra linjen skall gå genom gapet. Nedan följer ett exempel:

Efter att ha brutit trendlinjen kan priset stiga till den horisontella linjen som bestäms vid den föregående toppen. Det bör dock inte stiga ytterligare, då det kan ledda till att trenden fortsätter. Nedgången bör passera linjen, som finns på en lägre gapnivå. Detta innebär en förändring i trenden – alla villkor är nu uppfyllda.

Diagrammet AUDNZD nedan visar en motsatt situation i en fallande trend. En av de horisontella linjerna går genom det lägsta inställda gapet och den andra linjen – genom den högsta toppnivån.

Diagrammet visar horisontella linjer, nyckelnivåer som är omedelbart iögonfallande, som du behöver tänka på när det gäller en eventuell förändring i trenden.

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here