När vi köper fondandelar så köper vi andelar i ett fondbolag som försöker köpa aktier och andra typer av tillgångar för att få så högt avkastning som möjligt.

Om fonden till exempel innehåller 11 aktier kommer du indirekt att bli ägare i alla de elva bolagen. Alla som köper andelar i en fond öget fonden gemensamt. För besväret så kommer fondbolaget att ta ut en avgift, så kallade förvaltningsavgift, och det kan finnas andra typer av avgifter eller prestationsavgifter, där man får betala extra avgift om fonden skulle prestera väldigt väl i förhållande till något index.

Med enkelt utryck kan man säga att den fond är en färdig aktieportfölj, där du har möjlighet att köpa in dig och slippa besväret med att sitta och välja ut vilka aktier och andra tillgångar som du vill köpa till.

Fördelar med att spara i fonder:

  • enkelhet
  • riskspridning
  • valmöjlighet
  • flexibilitet
  • professionell förvaltning
  • regelbundet sparande

Baksidan är naturligtvis att vi måste betala för det.

 

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here