Vad är en pips?

Är pips faktiskt den minsta enheten som förändras?

Delvis infördes det tillsammans med utvecklingen i e-handeln och den beror på ökad omsättning på Forex marknaden men även (vilket är mycket viktigt för handlare) minskning av transaktionskostnader. Förmodligen kommer alla handlare att hålla med mig om att 1,6 pips-spread är bättre än 2 pips som ska betalas vid en tidpunkt där citatet uppgick till fjärde decimalen.

Vad är pips? Det sägs att pips (percentage in point) är procenten av punkten. Så om vi vill ta reda på var i valutaparet pipset är placerat, bör vi först bestämma positionen för punkten.

I exemplet ovan har vi visat citatet på två valutapar. Den första är EURUSD, vars ränta är 1,07957. Punkten i detta fall är i andra plats efter decimaltalet (7), medans procenten av punkten (pips) är den fjärde siffran efter decimalpunkten (5). Den lilla siffran i slutet är en partiell pips, vars värde är 7.

En något annorlunda situation ser vi på citatet med japansk yen. Som du kan se från exemplet finns det tre siffror före decimalpunkten. Punkten är den första siffran före decimaltalet (8), medans punkten är den andra siffran efter decimalpunkten (6). De partiella pips är naturligtvis i slutet och är halvparten av pips (5).

Uppmärksamhet på missförstånd

På MetaTrader 4 kan du hitta en något annorlunda term än punkten ovan.

Punktet på MT4-plattformen är givetvis en delpip, dvs den tionde delen av pips. Om vi modifierar vår position och ställer in stop loss och TP på de värden som anges i ovanstående exempel, visar det sig att de är förskjutna med 10 pips (100 på MT4 / 10 = 10 pips) från det aktuella priset ASK / BID.

Obs! Även för index kommer punkten att behandlas annorlunda än valutahandel.

Pips värde

Eventuell förändring av växelkursen kan påverka oss med vinst eller förlust, beroende på vilken sida av marknaden vi befinner oss. Mängden vinster och förluster beror på positionens storlek. Ju större vår position, desto högre är värdet på pips och därmed vinst / förlust.

Värdet på pips uttrycks alltid i den citerade valutan, så om du kommer att beräkna pipsvärdet för EURUSD kommer det att vara i amerikanska dollar.

Hur beräknar du pipsvärdet för en standardenhet på EURUSD?

1 lot = 100.000 enheter av basvaluta

1 pips för EURUSD = 0.0001 och därför: 100 000 x 0.0001 = 10 USD

Om saldot på vårt konto hos mäklaren är deponerat i svenska kronor (SEK) bör vi nödvändigt göra en omvandling, t ex 10 USD x USDSEK-kurs (t ex 10 x 3,8134 = 38,13 SEK).

I annat fall kommer situationen att se ut så här: USDJPY-paret, där pips är 0,01, medans dess värde uttrycks i japansk yen (JPY): 100 000 x 0,01 = 1 000 JPY.

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here