Wide View strategin 1Wide View strategin

(WiViSt) är en typisk trend-följande strategi. Det finns två intervaller som används i denna strategi: 30-minuters och 15-minuters intervaller.

Trend identifiering

Trend-identifiering består av två exponentiellt glidande medelvärden (period 48 och 120). De föreställer trenden under sista dagen (period 48 på diagrammet M30), samt från senaste 2,5 dagarna (period 120 på M30). Medelvärden är matchade till citatet på Forex-marknaden, som vi vet är tillgänglig 24 timmar om dygnet. På den amerikanska marknaden använder jag mig av medelvärden EMA 13 och 33. När det gäller strategin på andra marknader så måste du komma ihåg att korrekt matcha dem.

Den första bedömningen av lägets genomsnittliga pris görs genom att observera värdet. Grunden för trendidentifiering är att bestämma dess styrka. För detta behöver vi instrument vi redan nämnt, samt erfarenhet av marknadsbedömningen. För att bedöma om det finns en stark trend behöver vi bestämma vinkeln av glidande medelvärden. Vi behöver inga indikatorer eller metoder. Viktigaste är att vi observerar hastigheten av dem glidande medelvärden. Detta kan bedömas genom att titta på det kortsiktiga genomsnittet- om det rör sig bort från långtidsmedelvärdet, vilket bekräftar trenden.

Om vi ser en sådan situation (som nedan), går vi till intervallet M5.

wivist_strategin_1

Diagram 1 – stark uppåtgående trend

wivist_strategin_2

Diagram 2 – stark nedåtgående trend

Konfiguration av diagram M5

Trend-identifiering är redan bakom oss. Dags att inrätta ett 5-minuters diagram, som vi använder för att söka ingångssignaler. Vi börjar med att konfigurera indikatorerna.

Du bör använda följande verktyg:

  • Bollinger Bands (intervall 6, avvikelse 3)
  • Stochastic Oscillator (6,3,3)
  • Williams Percent Range (intervall 48)

När vi konfigurerat diagrammet på detta sätt kan vi gå vidare till signalsökning.

Alstring av signaler

När Williams Percent Range nått läget av undervärdering eller omvärdering (genererar signaler i enlighet med utvecklingen), då kan vi förvänta oss framväxten av den efterfrågade candle (% R är undervärderade) eller utbudet (% R är återinramade). Denna candle måste kunna ha en stark kropp och tillslutningen bör vara nära toppnivån (i fallet med en köpsignal) eller nära bottennivån (i fallet med försäljningssignal). Candle-kroppen bör vara högre än den senaste candle. Om allt ovanstående är uppfyllt, får vi en signal.

wivist_strategin_3

Diagram 3 – köpsignal i en uppåtgående trend

wivist_strategin_4

Diagram 4 – försäljning-signal i en nedåtgående trend

Riskhantering

Strategin innebär användning av Stop Loss, Take Profit eller Trailing Stop. Risken för ett läge bör inte överstiga 0,5% av kapitalet och storleken på ordern bör anpassas till samma nivå som Stop Loss, vilket inte får överstiga 0,5% av kapitalet.

För att anpassa Stop Loss-order till rådande marknadsförhållanden bör vi använda Bollinger Bands -instrument. Stop Loss skall placeras under det lägre Bollinger Bandet. När det gäller säljorder, bör Stop loss-order placeras ovanför bandet.

Utgående transaktioner (2 alternativ)

Första alternativet: TP skall placeras i dubbla Stop Loss-order (RR 1: 2). Till exempel, om vår Stop Loss är 15 pips, bör Take Profit vara 30 pips.

Andra alternativet: Användning av Trailing Stop. Vi bara stänger hälften av positionen på det primära TP (RR 1: 2). Baserat på det “första alternativet”, bör Trailing Stop vara 30 pips.

Ytterligare filtrering

Den underliggande principinställningen WIVISt förutsätter risken 0,5% av kapitalet. Men vi har en extra grind om vi vill öka deltagandet av kapitalet i positionen. Detta kräver dock ytterligare filtrering av Stochastic Oscillator-signalen. På denna grund bestämmer vi skillnaden mellan pris och oscillator. Om en sådan avvikelse visas då vet vi att trenden blir högre igen. Med denna bekräftelse kan vi riskera 1% av kapitalet.

wivist_strategin_5

Diagram 5 – divergens med en köpsignal

wivist_strategin_6

Diagram 6 – divergens med en säljsignal

Tidigare artikelPrice Action – strategi enligt Martin Wenus
Nästa artikelDAX Market Update- 29 OKTOBER – hökaktiga FED orsakade ytterligare sänkningar på EURUSD
De ekonomiska och investeringskunskaperna har han förvärvat genom ekonomiska studier och Warsaw Stock Exchange (GPW) kan ses som den praktiska tillämpningen av denna kunskap. Deltagare på världens ledande aktiemarknader - NYSE, Nasdaq och LSE. Specialist inom råvaror, särskilt när det gäller WTI olja och guld. Författaren till Wide View Strategy (WiViSt) som utvecklats i enlighet med frasen "minska förluster snabbt, låt vinsten växa". En stor anhängare av teknisk analys - framgång i investeringen ger honom en lugn inställning för att analysera diagram i kombination med hårda regler för kapitalhantering. Under sin karriär delade han sina erfarenheter med världens största Forex-brokers.