ICO – Initial Coin Offering

NameDescriptionStart DateEnd DateWhite paperPageAppCoins - APPC
AppCoin tokens (“APPC Tokens”)
are ERC-20 compatible tokens
distributed on the Ethereum
blockchain pursuant to a related
ERC-20 smart contract.
AppCoins is meant for use in
the AppCoins blockchain
platform to perform transactions
in the app store ecosystem.
2017-12-132018-01-15White paperAppCoinsAsteroid ICO - ASTR
Asteroid, Ltd. is building
a decentralized database whereby
private individuals, corporations
and nation states can register claims
on mining rights to over 600,000
identified asteroids in our near
celestial orbit using a smart contract
and proprietary BlockClaim®
mechanisms.
2017-11-062018-01-31White paperAsteroid ICOCOVESTING - COV
The COVESTING platform allows its
users to automatically copy the
trades made by the successful
cryptocurrency traders and profit
together!
2017-11-242018-01-15White paperCOVESTINGCrowd Genie - CGCOIN
Crowd Genie is an already-established
innovative peer-to-peer lending
company from Singapore.
Our new DLT ecosystem will scale
this disruption to the whole of Asia -
through a platform allowing investors
to directly buy into loans required
by small and medium size companies
who to grow and can provide better
returns on investment than
traditional banking.
2017-11-172018-01-07White paperCrowd GenieCrypterium - CRPT
Crypterium is a contactless cryptobank
for everyone. Everything you need
in your smartphone: payments,
transfers, currency exchange,
instant loans.
Our goal - replace your bank.
2017-10-312018-01-14White paperCrypteriumGTCoin - GTC
GTCoin is built for Gamers to buy
game titles, hardware and in game
content. Gamers are renowned
as the worlds early adopters
of all things tech and Crypto Currency
is no exception.
2017-10-032018-01-07White paperGTCoinIUNGO - ING
Open-source platform that enables
anyone to become a local internet
provider in the global WiFi network.
2017-12-072018-01-31White paperIUNGOSether (SETH)
Sether opens up the blockchain
to marketers everywhere, using
a previously unavailable tool -
Smart Contracts. They bring
transparency, thus trustworthiness,
but are isolated from social networks.
2017-12-042018-01-14White paperSetherSpectiv - SIG
The Signal Token (SIG) Protocol is
designed to decentralize the buying,
selling, and rewarding of attention
across media platforms by removing
centralized intermediaries from advertising
transactions.
2017-12-082018-01-08White paperSpectivSTK
A new cryptocurrency for instant
payments at point of sale.
2017-10-302018-01-14White paperSTKStoriqa - STQ
One of the main features of Storiqa
is the use of blockchain technology,
which allows to make the platform
transparent, open and as safe as possible
for both transaction parties, reduction
of transaction costs and business costs,
and simplification of the purchase process.
2017-10-282018-02-13White paperStoriqaTOKIA - TOK
Mobile exchange & Digital currency wallet2017-12-042018-03-15White paperTOKIATag World Exchange
From the parallel universe of the Blocklands,
mysteriously connected with our one,
Ronan the Cryptodruid has come in
defense of all the crypto traders.
Revered as a trading champion in his
homeland, now he will bring justice
against the bearish creatures of the Earth,
until the blockchain technologies will be
widespread adopted by all peoples
of the world.
2017-12-082018-02-01White paperCryptodruidTag World Exchange
TWEX is a new revolutionary token that
unlike most other tokens gives back
to its owners.
2017-10-302018-02-03White paperTag World Exchange

 

ICO är en akronym för Initial Coin Offering. Det är inte utan anledning att det inledande offentliga erbjudandet, det vill säga aktie-emissionen vi känner till från börserna som kommer i åtanke. Nedan hittar du tips om att välja och investera i de mest lovande ICO: erna, samt lite mer om hur man försvarar sig mot bedrägerier på denna marknad.

Vad är ICO?

Det är en process för att höja kapitalet där ett företag eller ett team som är inblandat i ett visst projekt och skapar sin egna kryptovaluta, som distribueras bland investerare. Till skillnad från immateriella rättigheter, som utsätts för många och svåra krav att uppfylla, kan ICO organiseras av nästan alla. Det är därför svårt att bli förvånad över den växande populariteten hos denna lösning.

Genom att delta i den första emissionen av bolagets aktier får vi … aktier – värdepapper som innebär vissa rättigheter (inklusive fördelning av vinst eller omröstning på bolagsstämman). Genom att delta i ICO stöder vi det projekt som frågan avser finansiellt. I motsats till kontanter (i traditionell form eller andra kryptokurser som är erkända i miljön) får vi tokens som vanligtvis ger användaren ytterligare rättigheter. Det kan vara ovanstående röst, tack vare vilken vi direkt kan påverka projektets framtid, men det kan även vara rätt till rabatt. Genom att delta i projektet på ett mycket tidigt stadium (ICO, preico) har vi möjlighet att köpa en ny kryptovaluta till ett något lägre pris än på marknaden.

Den skapade kryptovalutan kan också ha mer användbara funktioner. Ett ofta citerat exempel är Ethereum, som väckte mer än 18 miljoner dollar i kapitalhöjningsfasen. Utvecklarens tokens som skapats av teamet används för att upprätthålla applikationer som körs på en decentraliserad plattform. Besök Cryptorunner för att lära dig mer om vad ICO är.

Är det värt att investera i ICO?

Initial Coin Offering liknar Kickstarters insamlingsplattform. Startups som söker finansiering försöker övertyga användarna att stödja utvecklingen av sitt projekt. På samma sätt som ICO – som deltar i denna process tillåter företaget att presentera sin produkt eller tjänst på marknaden. Ofta kommer en investering i ICO att vara ett uttryck för vårt stöd för upphovsmännen till ett visst projekt.

De flesta personer som är involverade i det första erbjudandet räknar med en snabb och hög avkastning på investeringen. Det är knappast förvånande, för till och med noterade priserna på några tokens som såldes i det ursprungliga erbjudandet, till exempel – under 2014 kunde vi köpa under ICO Ethereum till ett pris som sträcker sig från 30 till 40 cent. Inte så länge sedan översteg priset på ETH nivån på $1000.

Man vi bör emellertid komma ihåg att sådana exempel inte är lika frekventa som vi tror. Ingen kan garantera avkastningen på investeringar i ICO, eller ens återföra det investerade kapitalet. Det ansvariga laget för erbjudandet får trots allt inte leverera den utlovade produkten eller helt enkelt stjäla de insamlade pengarna.

Risker relaterade till ICO

De första offentliga erbjudandena utfördes på ett visst sätt. Dessa var banbrytande satsningar av vilka få personer hade konceptet. Strax innan insåg gemenskapen att utan ansvar från regeringar och tillsynsmyndigheter ligger detta ansvar hos ICO: s chefer. Lag började publicera bred dokumentation om sina projekt, färdplaner för att visa nästa stadier av arbetet och ägna mer uppmärksamhet åt marknadsföring. En av de lösningar som har utvecklats de senaste åren är lagring av ICO på externa portföljer med flera privata nycklar. För att kunna betala de insamlade fonderna är det nödvändigt att presentera alla nycklar, varav en eller flera hålls av en icke-närstående och pålitlig enhet.

Investeringar i ICO som:

utförs av anonyma personer som gömmer sig under alias,
har ingen extern kryptoportfölj, ägnar för mycket utrymme för marknadsföring som inte stöds av hård data,
inte ger en tydliga projektantaganden
och är förknippade med ökad risk för bedrägeri. För varje investering borde du bara riskera de medel du har råd att förlora! Investeringar i Iinitial Coin Offering, som ofta utförs av småföretag med begränsat ansvar, kräver högre risk än att köpa traditionella aktier.