På H4- diagrammet har vi en falsk brytning från den nedåtgående kanalen. Hål- och toppsystemet har inte förändrats och är fortfarande nedåtgående. Följden av ett misslyckat försök att nå högre nivåerna är minskningar. För närvarande bör priset rikta sig mot det närmaste stödet vid 132.45. Om stödet bryts då det nästa målet blir den nedre kanten av kanalen.

ej2-1024x431