EURUSD verkar sikta på en korrigering nedåt. Priset stannar vid den viktiga motståndszonen 1,0970. Den brutna uppåtgående trendlinjen har nyligen återtestats. Vi kan snart se säljarnas reaktion och trenden kommer troligtvis att fortsätta minska.

EURUSD under ett viktigt motstand 040316

Testa strategin med uTrader. Skapa ett konto!