gold2-1024x436

På kort sikt rör sig guldpriset mellan stöd 1225 och motstånd 1278. För närvarande ser vi en serie av lägre lokala toppar. Sannolikheten är hög att priset når stödnivån. Jag tycket man ska fortsätta spela i denna riktning.

TESTA STRATEGIN MED UTRADER. SKAPA ETT KONTO!