uc4-1024x431

De kraftiga nedgångarna flyttar priset i riktning mot den uppåtgående trendlinjen. Trenden är fortfarande uppåtgående och en så stor korrigering kan vara en chans till anslutning till trenden på ett lägre pris. Vid trendlinjen hittar vi även ett stöd 1,4200. Jag tror att det är värt att observera detta område.

TESTA STRATEGIN MED UTRADER. SKAPA ETT KONTO!