USD / SEK visar en dynamisk uppåtgående trend som varar sedan mars 2014 och som kan ses i diagrammet nedan. Toppnivån 8,8837 bröts i april 2015 och korrigeringen – som tog formen av en triangel- påbörjades. Kursen har testat formationens överarm och flyttat tillbaka till underarmen.

Om trenden fortsätter, kommer den övre gränsen av formationen att brytas. Den minsta rörelseräckvidden är oftast höjden på triangeln, som mäts i dess bredaste delen – och i detta fall skulle det vara mer än 7800 pips. I varje fall är det även i fortsättning viktigt att ha tålamod.

0118ES