O7-150x150

De flesta av oss känner säkert endast själva handelssystemet, som vi använder i handeln, men detta är inte allt. Förutom psykologin, är den andra aspekten minst lika viktig och det är den lämpliga kapitalhanteringen. Det sägs ganska mycket om det, men jag vill uppmärksamma några mycket viktiga kriterier som gör det möjligt för oss att bättre förstå vikten av detta ämne. Frågor som rör kapitalhanteringen beskrevs i artikeln “Investeringsprogram – sannolikhet för konkurs”. Nu är det dags att utveckla detta tema.

För det första – vi hör överallt att vi inte bör riskera i en transaktion mer än 2-5% av kapitalet. Detta är viktigt inte bara i fråga om kapitalhantering, utan också den psykologiska aspekten. Användningen av det valfria handelssystemet kan ge en förlust fem eller till och med sex gånger i rad. Hur kommer vår portfölj se ut då?

Som ni kan se i tabellen ovan – genom att börja med ett startkapital på 10 000 kronor (om vi riskerar endast 1% av kapitalet i en transaktion), efter fem misslyckade order har vi fortfarande över 9 500 kronor. Att öppna en ny order blir då inget problem, eftersom förlusten inte är så stor. Men detta ser helt annorlunda ut med 10% – vi kommer att fundera över det 10 gånger mer och i ännu högre grad eftersom det kommer att sluta med förlust och då måste vi gå upp 100% för att få räkningen till det ursprungliga tillståndet.

Nu bör vi fråga oss själva om hur stor chans är att en sådan händelse äger rum, att vi kommer ställa in fyra, fem eller 10 order som kommer orsaka en återställning av kontot.

Jag ska försöka ta problemet på lite annorlunda sätt. Till exempel, en portfölj, där risken är 50% av kapitalet och sannolikheten för en kontoåterställning blir 1:4 (två order en bra, den första är den dåliga och andra är bra, den första order är bra, andra dålig, både är dåliga). När du riskerar 25% av kapitalet kan orderna vara fyra och sannolikheten är 1:16. Vid 5% blir summan av orderna över en miljon, och vid 2% blir sannolikheten … ja, ganska stor. Om vi vet dessa värden, skyddar vi vårt kapital genom att riskera 2% av dess värde, men återigen till psykologin – om vi vet att sannolikheten för konkurs är låg, blir det då lättare för oss att göra ett ytterligare investeringsbeslut.

Om vi riskerar 5% av kapitalet , då efter varje order som avslutas med förlust, är basen (från vilken andelen beräknas) mindre. Om du verkligen ärligt räknar ut den  procentuella förlusten, blir då antalet av order 104 som behövs att återställa ett konto och vid 1% blir det 528.