glasses_paper-300x200SWAP

(swap-transaktion, även kallad rollover eller overnight) – är driften att lämna öppen position för nästa dag som vi får eller betalar någon ränta för).

Olika typer av swapptransaktioner

Den första SWAP transaktion i historien ägde rum i augusti 1981 mellan IBM och Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling.

På valutamarknaden finns det några typer av swappar och alla har sina egna specifikationer.

För att kunna bestämma typen av kontrakten så måste du använda termer som spot och forward.

Spot – drift av den fysiska leveransen av valutan.

Forward – valutaväxling vid tidigare fastställd växelkurs, vilket i princip innebär att detta pris kommer att gälla i framtiden.

Standard SWAP – när närmaste likviddatumet är spot och senare är på forward-villkoren.

Kort SWAP (endags) – när transaktioner realiseras fram till spot-dagen.

Forward SWAP – när den första delen av transaktionen debiters enligt kurs-villkoren som man enades till idag för att få samma villkor i framtiden (forward) och sista delen betalas enligt spot-villkoren.

I vårt fall antar vi att vi inte är intresserade av fysisk leverans av valuta, så att våra öppna positioner inte kommer att nå likviddagen och varje dag kommer det att korrigeras med SWAP punkter.