Silverpriset rör sig långsamt norrut. Efter de senaste veckornas uppgång närmar sig nu kursen en motståndsnivå där vi åter kan leta efter positiva utbudsreaktioner. Nedåtriktade pin-bar kan signalera ett utbrott och att en negativ trend är på väg att inledas.

Diagrammet H1 visar vi kursen ligger nära motstånd. Om aktien lyckas bryta sig över motståndet så finns potential att kursen tar sig ner till lägre nivåer. Vi bör överväga en säljoption på detta instrument.

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here