gj-1

  • Prognos: fortsatta nedgångar
  • Kommentarer: ljuset med veken pekar på säljarnas reaktion
  • Signal: PUT @ 138,42 ger 78% vinst, alternativet löper ut kl. 23:30

TESTA STRATEGIN MED UTRADER. SKAPA ETT KONTO!

gj-op-1

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here