gold2-1024x431

Priset (efter den starka rörelsen uppåt) har nått den övre kanten av kanalen, som förbinder de tidigare topparna. Efter samma mängd rörelser började priset falla. Jag tror att vi har en chans för en liten korrigering, men vi har hunnit se efterfrågans reaktion vid denna plats. Det närmaste stödet är ca 1110,00, så du kan spela antingen nedgångar eller vänta på nästa köpsignal i detta område.