uc1-1024x436

Diagrammet visar den stora (350 pips) korrigeringen uppåt. Tillväxten nådde motståndsområdet som bestäms bland annat av den senaste gapnivån 1,3970. Här har vi en linje dragen genom de senaste lokala topparna. Den stora ökningen kan leda till att björnarna reagerar och priset faller.

TESTA STRATEGIN MED UTRADER. SKAPA ETT KONTO!