uj-1024x435

Säljarna börjar dominera marknaden, i enlighet med den senaste trenden. Priset rör sig fortsatt prydligt mellan stöd och motstånd (området 111,00 – 114,50). Nedgångarna är nu snabbare och priset ligger under de två föregående lokala gapen. I detta fall är sannolikheten hög att priset når det viktiga stödet.

uj-op

TESTA STRATEGIN MED UTRADER. SKAPA ETT KONTO!