forex comparic

Det finns stor skillnad mellan vinnaraktier och förloraraktier – de förstnämnda säljer man för snabbt och de senare för sent. Det verkar ganska motsägelsefullt alltsammans. Vad ska man tro?

Tro detta: Fet finns inget facit för hur ofta eller sällan man ska handla. Lärdomen jag tycker du ska ta med dig är att alltid utmana dig själv och ifrågasätta ditt beteende. När du satsar stort på en placering du tror stenhårt på, kan det då vara övermodet som driver med dig?

När dy drar dig för att avsluta en placering som gått dåligt, är det självbilden eller den framtida avkastningen som är verkliga motivation? Samma fråga kan sättas när det kliar i fingrarna för att sälja en placering som går med vinst. Och slutligen, när du tittar på din portfölj och inte känner för att ändra någonting, kan det vara besittningseffekt som regerar? Är det dessa värdepapper du skulle valt om du skulle bygga en ny portfölj från grunden?
Felet vi ofta gör är att se vårt investeringar som en förlängning av oss själva. Det känns ofta som om våra vinster och förluster speglar vårt värde som människor. För att ändra på detta hjälper det att försöka tänka som en trader. Kom ihåg att finansiella investeringar är medel för att uppnå de verkliga målen i livet, inget annat.

  • Försök göra en oberoende bedömning av varje placerings värde utan att se till marknadspriset. Då är du förberedd på att köpa om marknadspriset ligger under din värdering eller sälja om priset överstiger ett rimligt värde.
    När du gör en ny investering, skriv ner de viktigaste argumenten för och emot som du såg dem när du tog beslutet. Var på din vakt mot tendensen att flytta på med fler argument för och undertryckta argumenten mot investeringen i senare skeden. Påminn dig om hur osäkra framtidsutsikterna var vid beslutet.
    Påminn dig om att marknaden framför allt är oförutsägbar. Även George Soros förlorar pengar ibland. Förluster är oundvikliga och säger ingenting om ditt värde om investerare eller människa.
    Med jämna mellanrum lönar det sig att tänka sig hela portföljen som såld. Om du istället för portföljen hade ett belopp motsvarande dess marknadsvärde i kontanter, hur skulle du placera dem?

Källa: Lögn, förbannad lögn och prognoser, A.Riple

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here