Guld, obligationer eller aktier? 

Det är knappast någon hemlighet att Warren Buffett (en amerikansk investerare och affärsman) föredrar aktier som investering, och han gör sitt bästa för att på ett pedagogiskt sätt tala om varför han gör det. I sit aktieägarbrev från 2011 diskuterar han de tre tillgångslagen och slår fast att investeringar i aktier ger bättre resultat och är säkrare än guld och obligationer. Inte bara historiskt, utan också i framtiden. Han skriver:
”Människor kommer att välja växla några minuters arbete mot en Coca Cola eller en godisbit från See’s… Landets företag kommer att fortsätta att leverera varor och tjänster som efterfrågas av medborgarna. Metaforiskt kommer dessa kassakor att överleva i decennier och ge ännu större kvantiteter av ‘mjölk’ …
Birkshires mål är att öka ägandet i högsta klassens kvalitetsföretag. I första hans vill vi äga företag i sin helhet, men vi kommer också att ha betydande innehav av aktier som handlas på börsen. Jag tror att aktier på lång sikt kommer att vara den oslagbara vinnaren av de tre undersökta tillgångsslagen. Ännu viktigare är att aktier kommer att vara allra säkrast. ”

Prognoser för börsens uppgångar och nedgångar är inte att lita på och ingenting som Warren Buffett bryr sig om. Han undviker nogsamt att svara på frågor om aktiemarknadens utveckling. Däremot ger han gärna konkreta råd om investeringar. Vad ska de som inte är aktiva investerare satsa pengar på?
”Om de inte ska vara aktiva investerare – mycket få ska försöka vara det – så ska man hålla sig till indexfonder. Vilken indexfond som helst med långa kostnader. Och de bör köpa över tid. De kommer inte att kunna välja rätt pris vid rätt tillfälle.
Det de vill göra är att undvika fel pris och fel aktie, sa han i en intervju i Fortune 2008.

forex comparic

Warren Buffet betonade också i intervjun att det såg bra ut för den amerikanska ekonomin på sikt och att landets företag blir mer produktiva varje år. Att investera i aktier är ett plussummespel, menar han, bara man undviker höga transaktionskostnader och låter bli att försöka vara smartare än marknaden.

Inspireras av Warren Buffett

 • Värdera företag, inte börsen – Analysera företaget genom att läsa årsredovisningar och annan företagsrelaterad information. Bry dig inte om börsens aväningar eller omvärldsförhållande
 • Välj rätt företag och agera som delägare – Sök efter stabila kvalitetsföretag där ledningen har kapacitet att leverera långsiktig och uthållig vinst. Leta efter företag om har hög avkastning på eget kapital, positivt kassaflöde och litet behov ev nytt kapital från ägarna. Välj företag som har en stark position på sin marknad och förblir oförändrare i decennier. Investera bara i företag som du känner till och förstår
 • Skilj på företagets pris (aktiekurs) och dess värde – Köp aktier med ordentlig rabatt så att du får en bred säkerhetsmarginal
 • Köp billigt och behåll länge – Köp aktier med rejäl rabatt och behåll så länge det är möjligt, minst 10 år, gärna länge. Ha fokus på aktiens rörelse i pris, inte börsens upp- och nedgångar. Slå till när aktier är rejält billig
 • Handla så sällan som möjligt – Att köpa och sälja aktier medför bara onödiga kostnader. Om du låter bli att handla med aktien kan du inte köpa och sölja vid fel tillfällen
 • Diversifiera inte – Om du vill få bra avkastning på lång sikt kan du inte ha en för bred portfölj. Instället för att investera i många olika aktier är det bättre att ha en indexfond med låga kostnader
 • Investera ordentligt i ett fåtal företag – När köpläge infinner sig, köp en större post på en gång. Investera kontinuerligt i företag som du känner till när priset är lågt. Lär dig allt om företaget och håll koll på företagets utveckling:
 • Låna inte till investeringar
 • Agera rationellt, inte känslomässigt
 • Tänk på ränta på ränta-effekten – Sälj vid rätt tillfälle och återinvestera vinsterna
 • Lär av dina misstag – Stoppa inte huvudet i sanden utan agera när du har gjort misstag och lär dig av dem. Med tiden ör det bättre att lära sig av andras misstag
 • Gå din egen väg

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here