En hävstång är en riktig energidryck, men under dåliga tider kan den energidrycken snabbt förvandlas till en malörtsbägare.

Frakt är en romantisk bransch – romantik är en magnet för överskottskapital.

Långa och korta cykler: Marknader kan ses som en rad överlappande långa och korta cykler.

Varierande cykellängder: Cykler behöver inte ha en fast tidslängd. Om typsnittets storlek i en bok förändras kan den tryckas på färre eller fler sidor, men berättelsen förblir densamma. Det är utvecklingen av den bakomliggande cykliska narrativen som avgör cykeln, inte en konstant tidsperiod.

Leta rätt på en marknad i hausse: Leta efter marknader i cyklisk uppgång. I en hausse är alla genier – så leta rätt på en hausse!

Bipolära marknader: Marknader är bipolära, pendlar fram och tillbaka mellan olika intressen, till exempel fokus på inflation eller deflation. Satsa på pendlingarna och förbli flexibel.

Fördubbla och sälj: När ett börspapper fördubblas överväg då att sälja hälften (särskilt om omsättningen sjunker).

Korsmarknadsupplysningar: För att få ledtrådar om när en cykel kan vara på väg att vända bör man leta efter kursförändringar på börser med liknande ekonomiska drivkrafter. Om man har fraktaktier bör man hålla ögonen på fraktsatserna, om man har aktier i byggbolag bör man hålla ögonen på tomt- och huspriser, och så vidare.

bbs:er för att avläsa stämningar: Stämningen på bbs:erna ger en insikt i marknadsstämningen: man kan ofta se irrationell optimism eller irrationell pessimism på bbs:er. Sådana insikter i marknadsstämningar är förmodligen viktigare för top–down-geografer än för bottom–up-lantmätare.

Klokhet som försummelse: Konsten att vara klok är att veta vad man bör förbise.

Selektiv uppmärksamhet: Att fokusera på ett fåtal viktiga nyckeltal och fakta i varje situation. Olika nyckeltal är avgörande för olika typer av bolag och situationer.

Substans framför form: Fokus på substans är förmodligen effektivare i investeringar än i de flesta organisationer eller i det offentliga livet.

Stop loss-skepticism: Det är inte lätt att visa att att en stop loss-order skulle förbättra den förväntade avkastningsfördelningen. Det är förmodligen bättre att begränsa förlusterna genom att inta mindre positioner och diversifiera, i stället för att inta större positioner med stop loss-order.

Organisera tankarna genom att föra anteckningar: När man gör research till investeringsidéer hjälper självaprocessen att föra anteckningar till med att organisera tankarna, även om man aldrig mer ser på sina anteckningar.

Defensiv pessimism: Detta kan vara en användbar vana för en investerare. Leta aktivt efter anledningar till att inte köpa ett bolag, och investera sedan bara i de bolag där du kan leva med de anledningarna.

Åk snålskjuts på bbs:er: Leta efter intelligenta postare i stället för intressanta ämnen. Läs allting de skriver och åk snålskjuts på deras bästa idéer.

Börsen som hasardspel: Man kan tjäna pengar på börsen genom att behandla den som ett hasardspel. Man behöver inte ha någon högre uppfattning om spelets inneboende värde.

Var klok, inte stolt: Var eklektisk och anspråkslös när det gäller källor. Läs akademiska studier och läs Buffett, men var också öppen för goda idéer.

Tänk efter skatt: Tänk på avkastningar och risker sett efter skatt.

Synkroniserad stupiditet: Man tjänar pengar på att befinna sig ett steg före massan. Att befinna sig tre steg före massan kan ibland leda till att man förlorar pengar. Naivitet kan vara en styrka, den kan göra en fri att göra det rätta.

Likviditet genom diversifiering: Diversifiering kan ibland ses som att man inte minskar risker utan snarare ökar portföljens likviditet, och därigenom ökar alternativen att ändra sig efterhand som kurser och förväntningar ändras

Fokusera på det som går att känna till: Fokusera din research på sådant som går att känna till – det vill säga sådant där din research rimligen kan ge dig större insikt (till exempel mikroekonomiska fördelar hos ovanliga bolag). Strunta i sådant som inte går att känna till (till exempel allmänna makroekonomiska förutsägelser).

Leta efter motiverade säljare: Leta efter bolag där motparterna verkar sälja av anledningar som inte har att göra med kunskap om aktiens framtida utsikter – till exempel skatte- eller likviditetsposition.

Följ dina egna råd, inte andras: Experternas konsensus är ofta värdelös vid investeringar, eftersom börskurserna redan har avfärdat den. Framgångsrika investerare räknar ut saker och ting själva.

Leta efter lätta problem: Att göra något som är lätt kan vara lika välmeriterande som att göra något svårt. Investeringar är inte som simhopp: man får inga extra poäng för svårighetsgraden.

Tänk fristående från banor: Yrkesidentiteten kan ibland innebära ett psykologiskt hinder. Låt inte tänkandet hämmas av din identitet.

Självstudier fungerar: Att läsa mycket kan i stor utsträckning ersätta formell utbildning, förutsatt att man kan grundläggande matematik.

Fokusinriktad kraft: Om man behöver få hög avkastning på ett litet kapital kan en starkt koncentrerad portfölj vara den enda strategin som har chans att lyckas.

Lyssna på skvaller, men tänk på hur det uppstår: Var uppmärksam på branschskvaller om dina bolag, men var också på din vakt mot den moderna investeringsbranschens pr.

Kuva ditt ego: Att kuva sitt ego kan vara till hjälp för en investerare eftersom det då blir lättare att ändra åsikt snabbt.

Bättre att ha rätt än att vara konsekvent: Ändra inställning när förutsättningarna förändras.

Hålkortet med tjugo hål: Sträva efter att fatta färre och bättre investeringsbeslut.

Tiden som resurs: Den tid som ägnas åt ett beslut eller projekt har starkt avtagande avkastning.

Balansera det offensiva spelet och det defensiva spelet:Håll reda på hur mycket tid du lägger ned på offensivt spel (att söka efter nya aktier att köpa) respektive defensivt spel (att bevaka aktier du redan äger).

Pasteur-tur: Slumpen gynnar endast det förberedda sinnet.

Investerande är ingen lagsport: Ingen bryr sig om vilken sida du står på. Grunda beslutsfattandet på fakta, inte på tidigare kopplingar till bolaget.

Aktiviteter med negativ poängberäkning: I sådana aktiviteter vinner man snarare genom att undvika misstag än genom djärvhet. Studera andras misstag och lär av dem.

Ur bocken “Hur tolv privata investerare blivit rika på aktier”, G.Thomas

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here