Trader Kevin McCarthy holds his head as he works on the floor of the New York Stock Exchange, Thursday Oct. 9, 2008. Stocks plunged in the final minutes of trading Thursday, sending the Dow Jones industrials down more than 675 points, or more than 7 percent, to their lowest level in five years after a major credit ratings agency said it was considering cutting its rating on General Motors Corp. (AP Photo/Richard Drew)Ivesteringspsykologi

Människors oförmåga att hantera stress är en av de främsta orsakerna till misslyckanden, konto-återställning och därmed en minskning av självkänsla. Det har slagits fast för länge sedan att det inte spelar någon roll vilken metod du använder för att investera, viktigaste är psykologin.

 

1. Människor fattar rationella beslut

2. I förutsagd framtid blir människan mer opartisk

Men ur psykologisk synvinkel har det länge varit känt att dessa antaganden är felaktiga. Människor beter sig ofta irrationellt och deras prognoser är att de gör misstag i framtiden. Teoretikerna har inte tillåtit tanken att ekonomiska beslut kan vara pratiska på ett förutsägbart sätt. Detta innebär att vi med stor sannolikhet kan avgöra hur vi beter oss i en given situation, när pengarna är inblandade, särskilt stora pengar, som det brukar vara på valutamarknaden.

Med hjälp kommer en ny gren av den ekonomiska vetenskapen, behaviorism inom finans, som undersöker hur psykologi påverkar enskilda finansiella beslut. För att bedöma vissa bindande beslut med vissa risker och osäkerhetsfaktorer, använder hjärnan uppgifter såsom fakta om en situation eller uppskattningar baserade på sannolikhetsteori. Problemet är att insatsfaktorer också är vårt nuvarande humör och våra känslor i samband med effekterna av beslutet.

Problemet visas bäst enligt så kallade prospect theory och kurvan av tillfredsställelse.

Hur kan vi tolka denna kurva i förhållande till de två axlarna, varav den ena är lönsam och den andra är vår känslomässiga tillstånd?

Det första är en konkav funktion i den del som rör vinster. Investerare känner tillfredsställelsen när de till exempel tjänar pengar. Därför är det svårt för oss att behålla mer lönsamma positioner. Vi stänger dem efter att vi tjänat några pips, eftersom glädjen är större. Speciellt om du tidigare har stängt några order på Stopp Loss.

Det andra är en konvex funktion för förluster. Detta innebär att investerare känner sig värst för första gången när ordern är i rött. Varför är det så här? Detta orsakar en flyttning av Stop Loss till allt mer avlägsna nivåer. Förlusten ökar och sedan påbörjas den emotionella processen. Nästan alla av oss har upplevt dessa tankar – ATT INGEN ÄLSKAR MIG, JAG ÅTERSTÄLLER MITT KONTO, JAG SKA JOBBA PÅ ICA, eller?

Principerna säger att vi måste skära av förluster snabbt och låta vinster växa. Flyttning av Stop Loss leder säkert till depression och frustration.