MÅL

Ett mål är helt enkelt något som vi, medvetet eller omedvetet, försöker uppnå eller undvika. Ett mål utmärkts framför allt av två saker. Det ena är att det ligger framför oss, i nutiden eller i dåtid. Den andra är att det beskriver ett tillstånd som vi önskar uppnå, bevara eller undvika. Att försöka sälja guld, göra om förra årets resultat är exempel på detta. Motsatsen till detta är de tillfällen där vi agerar utifrån en vänta-och-se-mentalitetet. Vissa vill ha mål för det mesta de förväntar sig, medan andra tycks vara en aning mindre målfokuserade. Mål kan ha en effekt på vårt känslotillstånd, negativt som positivt och gör saker tydligare för oss, vilket reducerar upplevelser av stress. När vi får klart för oss vad vi ska göra och vad som föväntas av oss, tar vi helt enkelt bort en vanlig källa till stress och oro.

Mål kan även ha en välgörande inverkan på positiva känslotillstånd såsom exempelvis upplevelser av stolhet och menningsfullhet. En fullständig avsaknad av mål ofrånkomligen leden till en rad olika problem, t.ex passivitet.

3 M

Du kanske har hört talas om “3 M” av handel; Mind, Money och Method. Handelspsykologi är ett kritiskt viktigt ämne. Om du inte förstår den roll som ditt sinne spelar i handeln, kommer du att fastna i en cykel med oändliga handelsfel.
Handel är extremt svårt och betydelsen  sker i ditt eget sinne. Om du inte kontrollerar ditt sinne, har du absolut ingen chans att göra konsekventa pengar på marknaden, i själva verket kommer du nästan säkert att förlora pengar om du inte förstår och kontrollerar ditt sinne.
De flesta handlare är medvetna om att psykologi är en viktig faktor i handel.

MENTOR

Att hitta en mentor är inte så svårt. En mentor behöver inte vara en källa till kunskap utan kan även vara en bra förebild. Vi kan göra deras kunskap till vår. Genom att koppla upp oss på samma frekvens som en person vi vill efterlikna skulle vi därigenom kunna överföra deras information till oss själva, ungefär som att föra över informationen från en hårddisk till en annan. Men även om du är lyckligt lottad som har haft några fantastiska mentorer längs din väg, så måste du ha en väldigt starkt tro på din förmåga och dina möjligheter. Att tro på sin egen förmåga kan påverka både sinneskontrollen och hjärnan. Tron kan dessutom öppna eller stänga flödet av ideér. Det är en fascinerande vetskap. Genom att tro kan du dessutom dra nytta av ett tidigare resultat för att skapa nytt.

 

 

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here