forex-comparic-photo-437-of-564-300x300En teknisk analys spelar en viktig roll på valutamarknaden. Inom teknisk analys använder man sig av diagram för att se hur en aktie har utvecklats och vilken trend som råder. Till nybörjare brukar vi alltid rekommendera att lära sig följande:

Undvika att gå emot trenden”

“Trend is your friend”

Alla transaktioner ska överensstämma med den rådande trenden.”

Den mest allmänna definitionen av trenden är en riktning i vilken perioden följer marknaden (pris). Det har gjorts försök att ta fram en mer enhetlig definition, t.ex J.J. Murphy konstaterar att priset – oavsett dess huvudriktningar- rör sig alltid i en rak linj. Rörelserna seglar i en sväng och ser ut som vågor med tydliga punkter: toppar och bottnar. Det är dessa punkter som kommer att utgöra grunden för att bestämma trenden . Enligt ovanstående definition finns det tre grundläggande typer av trender:

 

en stigande trend – en serie av högre toppar (HH – högre toppar) och högre bottnar (HL – högre bottnar)

en fallande trend – en serie av lägre toppar (LH – lägre toppar) och lägre bottnar (LL – lägre bottnar)

sidledes, en horisontell trenden serie av toppar och bottnar, där topparna och bottnarna är ungefär samma som föregående toppar och bottnar (en konsolidering och frånvaron av trend) .

trendup

 

Grafen visar ett exempel på en uppåtgående trend. Priset i efterföljande perioder stiger och sjunker, men behåller de tidigare diskuterade faktorer. Varje successiv hål (botten) rankas högre än föregående (HL) precis som topparna (HH). Bilden nedan visar en potentiell nedåtgående trend var och en av de efterföljande toppar ligger lägre (HL) – presis som bottnarna (LL). En så kallad bull market är en starkt uppåtgående trend där många investerare är beredda att köpa. Bear market innebär att trenden på marknaden är negativ och kurserna har fallit.

trenddown

Den tredje trenden som kan observeras i diagrammen är en lateral trend (en horisontell trend eller konsolidering).Denna typ av trend kallas också “horisontell”, eftersom priserna rör sig i sidled på diagrammet – trenden anses vara uppåtriktad om både toppar och bottnar etableras vid allt högre kurser .En horisontell trend indikerar att marknaden är i balans. En sidledes-trend är en sidledes-utveckling, konsolidering eller att kursen helt enkelt inte har någon trend.

trendbok

 

Det är värt att notera att de flesta av tillgängliga verktygen för teknisk analys är utformade för att studera utvecklingen och fatta investeringsbeslut i enlighet med den rådande trenden. Inga tydliga tecken på nedgång eller uppgång .dvs. en konsolidering (ingen trend) kan leda till stora förluster. Att handla i en sidledes marknad kan visa sig vara mycket lönsamt.

Tidigare artikelNZDJPY – en säljsignal
Nästa artikelNZD/USD (H4) återtestar den nedåtgående kanalen
Student på Ekonomihögskola, studerar ekonomianalys och slipar på sin talang för statistisk. Undersöker för närvarande spridningseffekten på de finansiella marknaderna. Slipar sedan två år upp sina färdigheter på Forex-marknaden, framför allt intresserad av teknisk analys. På Comparic behandlar följande kategorierna: direktmarknader, ansvarar för översättningar och innehåll av den engelskspråkiga versionen av webbplatsen.

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here