Diagrammet visar en stigande trend – trenden kännetecknas av att en kursrörelsen når högre toppar och bottnar. Det glidande medelvärdet EMA H1 är samtidigt ett verktyg som visar den grundläggande trenden (75- och 100-periodisk). Priset har befunnit sig ovanför nämnda medelvärden under en lång tid. Nivån 1,3300 testades, vilket resulterade i en korrigering av den senaste uppgången.

usdcadpro-eh1131016

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here