Ett H4-diagrammet visar att AUDUSD har råkat ut för en mycket våldsam omräkning, efter en lång tillväxt-period. Ett viktigt stöd vid 0,7270 som markerade tidigare toppar bryts. Den nedre kanten av en uppåtgående kanal bryts, där priset rör sig nästan från november. Dynamiken tyder på att nedgångarna kommer att fortsätta allt mer att nästa stödet som ligger ganska långt bort, vid 0,7170.

au1-1024x433