au-4

Diagrammet visar en uppåtgående trend. Just nu har vi en korrigering, vilken kan få priset att vända till hausse – priset befinner sig vid trendlinjen och stödet 0,7608. En bruten korrigeringslinje innebär slut på korrigering. Köpoptionen är möjlig.

au-op-4

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here