Köparna dominerade marknaden under de första timmarna. Den amerikanska bolån-uppgifterna var bättre än väntat och stämningen har försämrats under eftermiddagen. DAX var lite högre än i början.

Viktiga händelser idag: absolut viktigaste beslut gäller räntan. Marknadsprognoserna visar att utsikten för ytterligare tillväxt fortfarande är goda, marknaden vill inte bara ha en räntesänkning, den förväntar sig även en förlängning av QE och LTRO. Nu är den stora frågan om ECB ska lyckas uppfylla förväntningar och hur marknadens reaktion blir på detta.

Ur det tekniska perspektivet har ingenting förändrats, motståndet vid 9,910 förblir obruten. Närmaste motståndet: 9,770, 9,850. Det närmaste stödet: 9,680, 9,600, 9,450.

2016-03-10_podsumowanie_sesji_SR_FDAX_H1