eg

Diagrammet visar en stark reaktion vid motståndet 0,8580. Om den senaste uppåtgående linjen bryts kommer priset att falla. Det är värt att överväga PUT.

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here