ea-1

  • Prognos: studs från den övre gränsen av kanalen
  • Kommentarer: Minskningar har pågått en längre tid
  • Signal: PUT @ 1,4700 à 76% vinst, alternativet löper ut kl. 20:00 GMT

ea-op-1

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here