2016-03-02_analiza_EURAUD_D1

Stödet vid 1,5270 bröts och nedgången på EURAUD är snabbare än väntat. Priset testade stödet på 1,5000. Det finns för närvarande inga tecken som tyder på att nedgången avslutas inom en rimlig tid. Nästa svagare stödnivåer finns på: 1,4890, 1,4730. Det närmaste starka stödet ligger 600 punkter under nuvarande nivå, på 1,4400. Den lägre gränsen av uppåtgående kanal är nu på samma nivå (synlig på grafen W1), där priset rör sig sedan 2013. Vi kan inte heller garantera att stödet i området 1,4400-1,4300 orsakar en kraftig studs (intervallet är för stort).