eg-2

  • Prognos: Uppgång efter köpsignal
  • Kommentarer: Motståndet 0,8445 är nu brutet
  • Signal: CALL @ 0,8465 à 77% vinst, alternativet löper ut kl. 20:00

eg-op-2

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here