gu-3

Prognos: Nedgångar efter återhämtning från 1,3060 (motståndsnivå)

Kommentarer: Stark värdeminskning

Signal: PUT @ 1,3060 à 77% vinst, alternativet löper ut kl. 20:00

gu-op-3

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here