Optimism präglar aktiemarknaderna. Amerikanska indexen nådde sina historiska toppnivåer och DAX ligger nära tidigare toppnivåer. Decemberhöjningen verkar redan vara en förhastad slutsats, men marknaden verkar inte bry sig.

DAX befinner sig fortfarande vid 10.700. Om motståndet 10750 bryts kan vi förvänta oss ytterligare uppgångar.

dax30daily-15

DAX Intraday

DAX bröt pivot punkten och motståndet vid 10700, vilket kan resultera i att priset når nästa motstånd R1 vid 10750.

dax30m15-15

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here