EURUSD

För en bättre bild av EUR/USD bör vi titta på H4-diagrammet. Idag har vi en annan säljsignal efter en nedgång under Kumo och Kijun-sen 1,05939. Chikou Span är under diagrammet och det är viktigt att priset är återigen under linjen (3/8) P 1,05896. Om ett sådant system bibehålls då kan vi förvänta oss att EUR/USD minskar till (0/8) P 1,0498. Obeslutsamheten inom området är begränsad av linjen (4/8) P, Kumo-botten och Senkou Span B 1,0620. Om detta motstånd bryts kommer det att innebära ett annat lokalt minimum och uppgångar till Kumo 1,0664.

euro

EURGBP

Igår såg vi en stark uppåtgående reaktion på EUR/GBP. Priset ligger fortfarande över 0,7080-0,7050 som består av linjen (0/8) P och Tenkan-sen. Om EURGBP ska ligga kvar över dessa nivåer, kommer vi att se en fortsatt korrigering till nästa Murrey nivåer – 0.7141 eller 0.7202. Om paret faller under Tenkan-sen, kommer en annan säljsignal genereras.

eurgbp

EURJPY

Den starka nedåtgående trenden har avtagit och korrigeringen till Kijun-sen 131,53 är möjlig. Om denna nivå bryts, kommer det att innebära en bredare korrigering till 132,81 (5/8) P. Nedgången under Tenkan-Sen kommer också att ge en säljsignal, men vi måste vara försiktiga! Stödet (3/8)P 129,69 ligger i närheten. Om det senaste bottenrekordet bryts, kommer det att innebära en ätervändning till den nedåtgående trenden.

eurjpy