Priset på råolja kan fortfarande inte nå motståndet (8/8) 34,38. Idag har priset fallit ner och noteras under Tenkan-sen 34,04. De senaste uppgångarna har under vägen korrigerats ett antal gånger. Priset stannade vid den första stödnivån (7/8) 33,59. Om nedgången fortsätter, kommer nivån Kijun-sen 32,89 att testas. Brytning över linje (8/8) kommer att signalera en återvändning till den uppåtgående trenden.

ropa

Korrigeringen av olja och nedgångar på DAX. I denna punkt är korrelationen 100%. Diagrammet närmar sig det första stödet (6/8) 9687,5. Däremot kan ett stort avstånd från Ichimoku-linjen orsaka en korrigering upp till Tenkan-sen 9589,5. Så länge som priset ligger ovan (5/8) 9531,3 kommer den uppåtgående rörelsen att fortsätta stiga på DAX (8/8) 10 000.

dax1

Medan priset på olja fortsätter att sjunka har råvaror som guld i motsvarande grad ökat i värde. På det dagliga diagrammet har vi fortfarande en köpsignal; priset förblir ovanför uppåtgående Kumo, Kijun-sen och Tenkan-sen. Situationen ser helt annorlunda ut på H4 – Chikou Span ligger under diagrammet. Priset kommer troligen att återvända till Tenkan-sen 1,236.23 – endast ljuset som är stängt över denna nivå kan minska det nedåtgående trycket.

zloto1